Trong phương trình H2S + O2 → H2O + 2S thì lưu huỳnh thể hiện tính gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook