Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí gì ra môi trường ngoài ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook