Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook