Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe \(0,3mm\), khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là \(1m\). Trên màn quan sát ta thấy đoạn thẳng vuông góc với vân giao thoa dài \(2,8cm\) có \(15\) vân sáng liên tiếp. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đã dùng trong thí nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook