Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số ${{f}_{a}}$  với tín hiệu cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến anten phát biến thiên tuần hoàn với tần số

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook