Trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động là chất điểm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook