Từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho mấy loại trứng :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook