Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook