Tương tác gen theo kiểu bổ trợ với tỷ lệ 9: 3: 3: 1. Khi cho F1 dị hợp hai cặp gen lai phân tích Fa phân li theo tỷ lệ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook