Ứng dụng phổ biến nhất của amoni nitrat là làm phân bón, thuốc nổ quân sự. Amoni nitrat có công thức hóa học là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook