Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook