Về thực chất, các giọt nhựa rỉ ra chứa:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook