Đọc thơ Bé nhìn" /> Đọc thơ Bé nhìn" />

Vì sao bạn nhỏ lại thấy biển phì phò và mệt thở rung ?

Đọc thơ

Bé nhìn biển

Nghỉ hè với bố

Bé ra biển chơi

Tưởng rằng biển nhỏ

Mà to bằng trời.

Như con sông lớn

Chỉ có một bờ

Bãi giằng với sóng

Chơi trò kéo co.

Phì phò như bễ

Biển mệt thở rung

Còng giơ gọng vó

Định khiêng sóng lừng.

Nghìn con sóng khỏe

Lon ta lon ton

Biển to lớn thế

Vẫn là trẻ con.

- Bễ : dụng cụ của thợ rèn hay thợ kim hoàn, dùng để thụt hơi vào lò cho lửa cháy.

- Còng : giống cua nhỏ, sống ở ven biển.

- Sóng lừng : sóng lớn ở ngoài xa.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook