Vì sau khi nghe điều kiện của vị giáo sĩ , Ha-li-ma sợ toát mồ hôi, vừa đi vừa khóc?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook