Vị trí nào được Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam chọn làm điểm mở đầu của chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook