Việc Rơn-ghen (Đức) phát hiện ra tia X vào năm 1985 có ý nghĩa gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook