Việt Nam có tỉ suất sinh là 19 %o và tỉ suất tử là 6 %o, vậy tỉ suất gia tăng tự nhiên là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook