Viết tỉ số cặp đoạn thẳng có độ dài như sau: $AB = 4\,dm,CD = 20\,dm$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook