Với giả thiết được cho trong hình, kết quả nào sau đây là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook