Vừa đi vừa nhảy là đặc điểm của loài chim nào ?

Đọc thơ

Vè chim

Hay chạy lon ton

Là gà mới nở

Vừa đi vừa nhảy

Là em sáo xinh

Hay nói linh tinh

Là con liếu điếu

Hay nghịch hay tếu

Là cậu chìa vôi

Hay chao đớp mồi

Là chim chèo bẻo

Tính hay mách lẻo

Thím khách trước nhà

Hay nhặt lân la

Là bà chim sẻ

Có tình có nghĩa

Là mẹ chim sâu

Giục hè đến mau

Là cô tu hú

Nhấp nhem buồn ngủ

Là bác cú mèo...

- Vè : lời kể có vần

- Lon xon : dáng chạy của trẻ nhỏ

- Tếu : vui nhộn, gây cười

- Chao : nghiêng mình rất nhanh từ bên này qua bên kia.

- Mách lẻo : kể chuyện riêng của người này cho người khác.

- Nhặt lân la : nhặt nhạnh, lúc xa lúc gần.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook