Vùng đất cát pha ở vùng đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ thuận lợi cho phát triển

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook