Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 là gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook