Ý nghĩa quan trọng nhất của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook