Một số thông tin cần lưu ý
Điểm khuyến khích là gì?
-Điểm nghề
-Đạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi...
-Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành...
-Học viên GDTX có chứng chỉ Ngoại ngữ A hoặc Tin học A trở lên...
Xem thêm Tại đây

Điểm ưu tiên là gì?
-Diện 1: Không được cộng điểm ưu tiên
-Diện 2: Cộng 0,25 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng...
-Diện 3: Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong những đối tượng...
Xem thêm Tại đây
Tool tính điểm tốt nghiệp 2019

Toán

Văn

Anh

TH1

TH2

TH3

TB

KK

ƯT


TB

KK

ƯT