Chi tiết đề thi

123 hóa học'

thanhshin98
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49973] - [Loga.vn]

Khi cho từ từ ( đến dư) dung dịch kiềm vào dung dịch nhôm clorua ta thấy:

Câu 2 [50034] - [Loga.vn]

Cho 4,6g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây:

Câu 3 [50069] - [Loga.vn]

Cho 1 thanh đồng vào dung dịch HCl có hiện tượng gì xảy ra?

Câu 4 [50064] - [Loga.vn]

Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

Câu 5 [50845] - [Loga.vn]

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua của kim loại B hóa trị III, đến khi kết tủa không tạo thêm được nữa thì dừng. Lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao, thu được một oxit trong đó phần trăm khối lượng của kim loại B chiếm 52,94%. Kim loại B có tên là:

Câu 6 [50833] - [Loga.vn]

Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 7 [50863] - [Loga.vn]

Hàm lượng của các nguyên tố trong gang là:

Câu 8 [50068] - [Loga.vn]

Cho 1 lá nhôm vào dung dịch NaOH. Có hiện tượng:

Câu 9 [50060] - [Loga.vn]

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với

Câu 10 [50852] - [Loga.vn]

Đốt cháy một kim loại M thu được một oxit X. Trong oxit X thì kim loại M chiếm 52,94% theo khối lượng. Tên kim loại M và công thức oxit X là:

Câu 11 [50032] - [Loga.vn]

Hoà tan hết 12g một kim loại ( hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Kim loại nầy là:

Câu 12 [50851] - [Loga.vn]

Hòa tan một kim loại A vào dung dịch H2SO4 lõang, sau đó dẫn khí sinh ra đi qua bột oxit của kim loại B nung đỏ để tạo kim loại B. Vậy kim loại A và B lần lượt là:

Câu 13 [50818] - [Loga.vn]

Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây ?

Câu 14 [50061] - [Loga.vn]

Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3 ?

Câu 15 [50014] - [Loga.vn]

1 mol nhôm ( nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm ), khối lượng riêng 2,7 g/ cm3 , có thể tích tương ứng là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook