Chi tiết đề thi

Xác suất 11

doquangduy363
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [25] - [Loga.vn]

Số cách chia 10 phần quà cho 3 bạn sao cho ai cũng có ít nhất 2 phần quà là

Câu 2 [26608] - [Loga.vn]

Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ. 

Câu 3 [439] - [Loga.vn]

Với số nguyên dương n thỏa mãn \[C_{n}^{2}-n=27\], trong khai triển \[{{\left( x+\frac{2}{{{x}^{2}}} \right)}^{n}}\] số hạng không chứa x là:

Câu 4 [20171] - [Loga.vn]

Từ tập \[A=\left\{ 1;2;3;4;5;6;7;8;9 \right\}\] có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3 và ba chữ số phân biệt.

Câu 5 [27182] - [Loga.vn]

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên A có bốn chữ số. Gọi N là số thỏa mãn ${{3}^{N}}=A.$ Xác suất để N là số tự nhiên bằng:

Câu 6 [249] - [Loga.vn]

Giả sử rằng, trong Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2018 có 16 đội bóng đăng ký tham gia giải, được chia thành 4 bảng A, B, C, D, mỗi bảng gồm 4 đội. Cách thức thi đấu như sau:

Vòng 1: Các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và chọn ra đội nhất của mỗi bảng.

Vòng 2 (bán kết): Đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng C; Đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng D.

Vòng 3 (chung kết): Tranh giải 3: Hai đội thua trong bán kết; tranh giải nhất: Hai đội thắng trong bán kết.

Biết rằng tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Pleiku vào các ngày liên tiếp, mỗi ngày 4 trận. Hỏi Ban tổ chức cần mượn sân vận động trong bao nhiêu ngày ?

Câu 7 [1940] - [Loga.vn]

Tìm số hạng không chứa $x$  trong khai triển của ${{\left( x\sqrt{x}+\frac{1}{{{x}^{4}}} \right)}^{n}}$ với $x>0$, nếu biết rằng $C_{n}^{2}-C_{n}^{1}=44$.

Câu 8 [27858] - [Loga.vn]

Một thầy giáo có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách văn học, 4 cuốn sách âm nhạc và 3 cuốn sách hội họa. Thầy muốn lấy ra 6 cuốn và đem tặng cho 6 học sinh mỗi em một cuốn. Thầy giáo muốn rằng sau khi tặng xong, mỗi một trong 3 thể loại văn học, âm nhạc, hội họa đều còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi thầy có tất cả bao nhiêu cách tặng ?

Câu 9 [809] - [Loga.vn]

Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức $f\left( x \right)={{\left( {{x}^{2}}+\frac{3}{x} \right)}^{12}}+{{\left( 2{{x}^{3}}+\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)}^{21}}$ thì $f\left( x \right)$ có bao nhiêu số hạng?

Câu 10 [58492] - [Loga.vn]

Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn [1; 16] được kí hiệu theo thứ tự là a, b, c rồi lập phương trình bậc hai $ax^{2}+2bx+c=0$. Xác suất để phương trình lập được có nghiệm kép là

Câu 11 [26601] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của số hạng chứa ${{x}^{31}}$ trong khai triên của biêu thức ${{\left( x+\frac{1}{{{x}^{2}}} \right)}^{40}}$.

Câu 12 [41762] - [Loga.vn]

Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh. Tính xác suất để 3 đỉnh đó là 3 đỉnh của một tam giác vuông không cân.

Câu 13 [13459] - [Loga.vn]

Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_{n}^{1}+C_{n}^{3}=13n,$hệ số của số hạng chứa ${{x}^{5}}$trong khai triển của biểu thức ${{\left( {{x}^{2}}+\frac{1}{{{x}^{3}}} \right)}^{n}}$bằng

Câu 14 [60228] - [Loga.vn]

. Có 5 người nam và 3 người nữ cùng đến dự tiệc, họ không quen biết nhau, cả 8 người cùng ngồi một cách ngẫu nhiên vào xung quanh một cái bàn tròn có 8 ghế. Gọi P là xác suất không có 2 người nữ nào ngồi cạnh nhau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 15 [1897] - [Loga.vn]

Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là:

Câu 16 [27194] - [Loga.vn]

Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của một cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được năm ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ  hai  mới thắng 2 ván, tính  xác suất để người chơi thứ  nhất giành chiến thắng.

Câu 17 [30732] - [Loga.vn]

Cho tập A có 20 phân tử. Có bao nhiêu tập con của A khác rỗng và số phân tử là số chẵn ?

Câu 18 [1950] - [Loga.vn]

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có 5 chữ số khác nhau trong đó có đúng hai chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau ?

Câu 19 [57597] - [Loga.vn]

Trên giá sách có \[4\] quyển sách Toán, \[3\] quyển sách Lí và \[2\] quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên \[3\] quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.

Câu 20 [14] - [Loga.vn]

Tìm hệ số của số hạng chứa \[{{x}^{3}}\] trong khai triển \[{{\left( 1-2x+2015{{x}^{2016}}-2016{{x}^{2017}}+2017{{x}^{2018}} \right)}^{60}}\].

Câu 21 [60112] - [Loga.vn]

Có 60 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 thẻ chia hết cho 3

Câu 22 [484] - [Loga.vn]

Cho các số tự nhiên m n, thỏa mãn đồng thời các điều kiện $C_{m}^{2}=153$ và $C_{m}^{n}=C_{m}^{n+2}.$ Khi đó $m+n$ bằng:

Câu 23 [30068] - [Loga.vn]

Cho khai triển ${{\left( 3-2x+{{x}^{2}} \right)}^{9}}={{a}_{0}}{{x}^{18}}+{{a}_{1}}{{x}^{17}}+{{a}_{2}}{{x}^{16}}+...+{{a}_{18}}.$ Giá trị của ${{a}_{15}}$ bằng:

Câu 24 [24552] - [Loga.vn]

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số lập được từ tập hợp $X=\left\{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right\}.$ Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 6.

Câu 25 [4588] - [Loga.vn]

Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một bất kỳ khác nhau ?

Câu 26 [59011] - [Loga.vn]

Từ 9 học sinh gồm 4 học sinh giỏi, 3 học sinh khác, 2 học sinh trung bình, giáo viên muốn thành lập 3 nhóm làm 3 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học sinh giỏi và học sinh khá.

Câu 27 [5144] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các số a trong khai triển của $\left( 1+ax \right){{\left( 1+x \right)}^{4}}$ có chứa số hạng $22{{x}^{3}}.$ 

Câu 28 [34751] - [Loga.vn]

Xét bảng ô vuông gồm $4\,\times \,4$ ô vuông. Người ta điền vào mỗi ô vuông đó một trong hai số $1$  hoặc $-1$  sao cho tổng các số trong mỗi hang và tổng các số trong mỗi cột đều bằng $0$. Hỏi có bao nhiêu cách ?

Câu 29 [44119] - [Loga.vn]

Biết tổng các hệ số trong khai triển ${{\left( 3x-1 \right)}^{n}}={{a}_{0}}+{{a}_{1}}x+{{a}_{2}}{{x}^{2}}+...{{a}_{n}}{{x}_{n}}$là ${{2}^{11}}.$Tìm ${{a}_{6}}$.

Câu 30 [23223] - [Loga.vn]

Trong trận đấu bóng đá giữa 2 đội Real madrid và Barcelona, trọng tài cho đội Barcelona được hưởng một quả Penalty. Cầu thủ sút phạt sút ngẫu nhiên vào 1 trong bốn vị trí 1, 2, 3, 4 và thủ môn bay người cản phá ngẫu nhiên đến 1 trong 4 vị trí 1, 2, 3, 4 với xác suất như nhau (thủ môn và cầu thủ sút phạt đều không đoán được ý định của đối phương). Biết nếu cầu thủ sút và thủ môn bay cùng vào vị trí 1 (hoặc 2) thì thủ môn cản phá được cú sút đó, nếu cùng vào vị trí 3 (hoặc 4) thì xác suất cản phá thành công là 50%. Tính xác suất của biến cố “cú sút đó không vào lưới”?


Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook