Chi tiết đề thi

chậc 12345 hehehe

vongolalambo1061412
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [24151] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số \[y=\tan x\] là:

Câu 2 [11865] - [Loga.vn]

Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y=\frac{2x-4}{x-3}$. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 

Câu 3 [48293] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị ?

Câu 4 [20215] - [Loga.vn]

Cho 5 hợp chất thơm p-HOCH2C6H4OH, p-HOC6H4CH2OOCCH3, p-HOC6H4COOH, p- HOOCC6H4OOCCH3, p-HOOCC6H4COOC2H5. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn cả hai điều kiện sau

• 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 1 mol Na.

• 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol KOH ?

Câu 5 [1846] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R},$ có đạo hàm $f'\left( x \right)=\left( x-1 \right)\left( {{x}^{2}}-2 \right)\left( {{x}^{4}}-4 \right).$ Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left( x \right)$ là:

Câu 6 [27714] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{x}}+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Câu 7 [29488] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định, liên tục trên \[\mathbb{R}\] và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 8 [40730] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{x}^{3}}-3x+1\] nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

Câu 9 [611] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+5.$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 10 [48284] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\left( x+2 \right)\left( {{x}^{2}}-3x+3 \right)\] có đồ thị $(C)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook