Chi tiết đề thi

CHƯƠNG ESTE-CHẤT BÉO

nn5723123
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23586] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với \[AC=a,\] biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc \[60{}^\circ \]. Tính thể tích hình chóp. 

Câu 2 [23573] - [Loga.vn]

Người ta chế tạo ra một món đồ chơi cho trẻ em theo các công đoạn như sau: Trước tiên cho trẻ em theo các công đoạn như sau: Trước tiên, chế tạo ra một mặt nón tròn xoay có góc ở đỉnh là \[2\beta =60{}^\circ \] bằng thủy tinh có bán kính lớn, nhỏ khác nhau sao cho 2 mặt cầu tiếp xúc với nhau và đều tiếp xúc với mặt nón. Quả cầu lớn tiếp xúc với cả mặt đáy của mặt nó. Cho biết chiều cao của mặt nón bằng 9cm. Bỏ qua bề dày của những lớp vỏ thủy tinh, hãy tính tổng thể tích của hai khối cầu.

 

Câu 3 [17773] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh  a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp S.ABC là:


Câu 4 [13579] - [Loga.vn]

Cho hình nón có bán kính đáy $r=\sqrt{2}$ và độ dài đường sinh $l=3.$ Tính diện tích xung quanh ${{S}_{xq}}$ của hình nón đã cho.

Câu 5 [35795] - [Loga.vn]

Lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng 4 và diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ đó.

Câu 6 [29248] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC.$ Gọi \[M,\text{ }N\] lần lượt là trung điểm của \[BC,\] \[SM.\] Mặt phẳng \[\left( ABN \right)\] cắt \[SC\] tại\[E\]. Gọi ${{V}_{2}}$ là thể tích của khối chóp \[S.ABE\text{ }v\grave{a}\text{ }{{V}_{1}}\] là thể tích khối chóp \[S.ABC.\] Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 7 [251] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy. Biết SC tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc 450. Tính Thể tích $V$của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

Câu 8 [29312] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, cạnh bên SA

vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=a\sqrt{2}$. Cho biết $AB=2AD=2DC=2a.$ Tính góc giữa hai mặt phẳng $\left( SBA \right)$và (SBC).

Câu 9 [35386] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy \[ABC\] là tam giác vuông tại $A$. Biết \[SA\] vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB=a\sqrt{10};\,\,BC=2a;\,\,SC=2a\sqrt{3}.$ Thể tích khối chóp \[S.ABC\] là:

Câu 10 [35376] - [Loga.vn]

Cho khối đa diện như hình vẽ. Số mặt của khối đa diện là:

Câu 11 [29971] - [Loga.vn]

Cho khối nón có bán kính đáy $r=3\,\left( cm \right)$ và góc ở đỉnh ${{120}^{\circ }}$. Tính diện tích xung quanh ${{S}_{xq}}$ của khối nón đó.

Câu 12 [35472] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $AC=2a$ và cạnh bên $AA'=a\sqrt{2}.$ Thể tích lăng trụ đó là:

Câu 13 [236] - [Loga.vn]

Một hình trụ có bán kính đáy $r=5cm$, chiều cao $h=7cm$. Tính diện tích $S$ xung quanh của hình trụ.

Câu 14 [27277] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác \[ABC.A'B'C'\] có thể tích là V. Tính thể tích khối chóp \[A.BCC'B'\] theo V.


Câu 15 [5012] - [Loga.vn]

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng \[a\], cạnh bên bằng \[2a\]. Tinh thể tích \[V\] của khối chóp đã cho.

Câu 16 [44124] - [Loga.vn]

Cho hình nón $\left( N \right)$ có bán kính đáy bằng 6 và diện tích xung quanh bằng $60\pi $

Tính thể tích V của khối nón $\left( N \right)$.

Câu 17 [34709] - [Loga.vn]

Khối đa diện đều nào sau đây có số đỉnh nhiều nhất?

Câu 18 [7053] - [Loga.vn]

 Hỏi khối đa diện đều loại \[\left\{ 4;3 \right\}\] có bao nhiêu mặt ?

Câu 19 [27934] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh $a\sqrt{3}$. A’B = 3a. Thể tích khối lăng trụ là:

Câu 20 [46671] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng \[\left( ABC \right),SB=2a.\] Tính thể tích khối chóp \[S.ABC\].

Câu 21 [29948] - [Loga.vn]

Hình đa diện bên có bao nhiêu mặt ?

Câu 22 [26234] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm $O$ cạnh $a$, góc $BCA={{30}^{0}}$, và $SO=\frac{3a}{4}.$ Khi đó thể tích của khối chóp là:

Câu 23 [44781] - [Loga.vn]

Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $3{{a}^{2}}$ và chiều cao bằng 2a. Thể tích của khối chóp bằng:

Câu 24 [31767] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?

Câu 25 [3546] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, \[AB=a\sqrt{3};\text{ }AD=a\sqrt{2}.\,SA\] vuông góc với mặt phẳng đáy \[SA=a\sqrt{3}\]. Cosin của góc giữa SC và mặt đáy bằng:

Câu 26 [24098] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy \[\left( ABCD \right).\] Biết \[AB=a,AB=3a,SA=2a\]Tính thể tích V của khối chóp \[S.ABCD.\]

Câu 27 [30912] - [Loga.vn]

Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?

Câu 28 [26292] - [Loga.vn]

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ sau:

Mệnh đề nào sau đây đúng ?


Câu 29 [3406] - [Loga.vn]

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

Câu 30 [33814] - [Loga.vn]

Cho một khối nón có bán kính đáy là 9cm, góc giữa đường sinh và mặt đáy là ${{30}^{\circ }}.$ Tính diện tích thiết diện của khối nón cắt bởi mặt phẳng đi qua hai đường sinh vuông góc với nhau.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook