Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

diuhuyen19
6 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(1)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51376] - [Loga.vn]

Dẫn 6,72 lít khí Clo (đktc) vào dd chứa 60 g NaI. Khối lượng muối tạo thành là

Câu 2 [51348] - [Loga.vn]

Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là

Câu 3 [51343] - [Loga.vn]

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử Halogen là

Câu 4 [51366] - [Loga.vn]

Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử?

Câu 5 [51354] - [Loga.vn]

Phản ứng giữa Cl2 và H2 có thể xảy ra ở điều kiện

Câu 6 [51344] - [Loga.vn]

Trong nước clo có chứa các chất

Câu 7 [51352] - [Loga.vn]

Thuốc thử để nhận ra iot là

Câu 8 [51369] - [Loga.vn]

Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

Câu 9 [51342] - [Loga.vn]

Nhóm chất nào sau đây chứa các chất tác dụng được với F2?

Câu 10 [51361] - [Loga.vn]

Đổ dd chứa 1 g HBr vào dd chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

co gang len

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook