Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51120] - [Loga.vn]

Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?

Câu 2 [59524] - [Loga.vn]

Cùng một lúc tại hai bến xe A và B cách nhau 102 km có hai ô tô chạy ngược chiều nhau trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Tốc độ của ô tô chạy từ A là 54 km/h và tốc độ của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Thời điểm hai ô tô chạy đến gặp nhau và vị trí gặp nhau cách A là

Câu 3 [49828] - [Loga.vn]

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạng đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là:

Câu 4 [50724] - [Loga.vn]

Một máy bay cất cánh từ Hà Nội đi Bắc Kinh vào hồi 9 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội và đến Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Biết rằng giờ Bắc Kinh nhanh hơn giờ Hà Nội 1 giờ và vận tốc trung bình của máy bay là 1000km/h. Coi máy bay bay theo đường thẳng. Hỏi khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc kinh là bao nhiêu?

Câu 5 [51228] - [Loga.vn]

Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc cuả chuyển động thẳng nhanh dần đều \[\left( {{v}^{2}}-v_{0}^{2}=2as \right)\] ta có các điều kiện nào dưới đây?

Câu 6 [50094] - [Loga.vn]

Người ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s. Lấy g = 10m/$s^2$. Thời gian vật chuyển động và độ cao cực đại vật đạt được là

Câu 7 [50944] - [Loga.vn]

Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao. Một trong các loại xe đó có gia tốc là 25m/$s^2$, sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe có độ lớn là

Câu 8 [50107] - [Loga.vn]

Vật A có khối lượng 0,5 kg, vật B có khối lượng 5 kg. Từ cùng một độ cao, người ta thả vật B rơi tự do và đồng thời cung cấp cho vật A vận tốc ban đầu theo phương ngang. Nhận xét nào sau đây là đúng:

Câu 9 [50186] - [Loga.vn]

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Khi dừng lại ôtô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc a của ôtô là

Câu 10 [59514] - [Loga.vn]

Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng để tới bến xe cách điểm xuất phát 3 km. Tốc độ xe luôn bằng 80 km/h. Chọn bến xe làm vật làm mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của ô tô trên đoạn đường thẳng này là

Câu 11 [50945] - [Loga.vn]

Chiếc xe có lốp tốt và chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc là 4,90(m/$s^2$). Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng ?

Câu 12 [50933] - [Loga.vn]

Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là h=20m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/$s^2$. Thời gian vật rơi 15m cuối cùng trước khi trạm đất là bao nhiêu.

Câu 13 [49824] - [Loga.vn]

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật có tính tương đối?

Câu 14 [50145] - [Loga.vn]

Một người đứng trên một cái cân lò xo trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên (g=10m/$s^2$) số chỉ của cân là 500N. Khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 thì số chỉ của cân sẽ là

Câu 15 [49903] - [Loga.vn]

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của ô tô là:

Câu 16 [50936] - [Loga.vn]

Thả một hòn đá từ một độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong thời gian (Bỏ qua sức cản không khí ) :

Câu 17 [50909] - [Loga.vn]

Tốc độ góc của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu. Cho biết chu kỳ T = 24 giờ.

Câu 18 [50259] - [Loga.vn]

Một chiếc ca nô chuyển động thẳng, ngược chiều dòng sông có vận tốc 6,5km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc của ca nô đối với bờ sông là

Câu 19 [50707] - [Loga.vn]

Một xe đạp đang chuyển động với vận tốc 5m/s thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Hình bên là đồ thị vận tốc - thời gian của xe đạp. Quãng đường xe đạp đi được từ lúc hãm phanh cho đến lúc dừng lại là

Câu 20 [50908] - [Loga.vn]

Một ô tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10m/s. Tính vận tốc góc của một điểm trên vành ngoài xe?

Câu 21 [51216] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = -18+ 5t (km,h). Hỏi độ dời của chất điểm sau 4 giờ là bao nhiều?

Câu 22 [51249] - [Loga.vn]

 Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu $v_0$ = 20m/s. lấy g = 10 m/$s^2$. Thời gian chuyển động và tầm ném xa của vật lần lượt là:

Câu 23 [50254] - [Loga.vn]

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 3 phút trôi được 100m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước là

Câu 24 [50938] - [Loga.vn]

Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức: v = 10 – 2t (m/s). Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ $t_1$ = 2s đến $t_2$ = 4s là:

Câu 25 [50721] - [Loga.vn]

Cho hai vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trên cùng một trục tọa độ Ox, chuyển động ngược chiều nhau với gia tốc có cùng độ lớn bằng 1m/$s^2$. Trong hệ trục tọa độ (t,v), chúng được biểu diễn bởi hai đường thẳng

Câu 26 [50712] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = -18+ 5t (km,h). Hỏi độ dời của chất điểm sau 4 giờ là bao nhiêu?

Câu 27 [50901] - [Loga.vn]

Theo lịch trình tại bến xe Hà Nội thì ô tô chở khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy từ 6 giờ sáng, đi qua Hải Dương lức 7 giờ 15 phút. Hà Nội cách Hải Dương 60 km, cách Hải Phòng 105 km. Xe ô tô chạy liên tục không nghỉ chỉ dừng lại 10 phút tại Hải Dương để đón và trả khách.Thời gian và quãng đường xe ôtô chạy tới Hải Phòng đối với hành khách lên xe tại Hải Dương là

Câu 28 [50083] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vật qua A với vận tốc $v_A$ = 2 m/s, vật qua B với vận tốc $v_B$ = 12 m/s. Vật qua trung điểm M của đoạn AB với vận tốc

Câu 29 [50175] - [Loga.vn]

Trên đồ thị tọa độ của chuyển động thẳng đều, $x_1$, $x_2$ là các tọa độ của vật ứng với các thời điểm $t_1$ và $t_2$. Vận tốc của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây?

Câu 30 [50172] - [Loga.vn]

Một hành khách A đứng trên toa xe lửa và một hành khách B đứng trên sân ga. Khi xe lửa chạy với vận tốc 7,2km/h thì hành khách A đi trên sàn toa xe với cùng vận tốc của xe lửa theo chiều ngược với chiều chuyển động của xe lửa, còn hành khách B đi trên sân ga với cùng vận tốc của xe lửa theo chiều chuyển động của xe lửa. So với nhà ga thì

Câu 31 [50902] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 4t + 10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h chuyển động là bao nhiêu?

Câu 32 [49455] - [Loga.vn]

Bán kính vành ngoài của một bánh xe ôtô là 25cm. Xe chạy với vận tốc 10m/s. Vận tốc góc của một điểm trên vành ngoài xe là :

Câu 33 [49418] - [Loga.vn]

Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

Câu 34 [50932] - [Loga.vn]

Hai xe A và B cùng xuất phát tại một điểm O đi thẳng đều về hai phía vuông góc với nhau, xe A đi theo hướng Ox với vận tốc u = 3m/s, xe B đi theo hướng Oy với vận tốc v = 4m/s. Hỏi sau 4 giây hai xe cách nhau bao nhiêu?

Câu 35 [50923] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 3 – 4t + 2$t^2$ (m/s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

Câu 36 [59520] - [Loga.vn]

Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc tọa độ và đi theo chiều âm trục Ox đã chọn?

Câu 37 [50150] - [Loga.vn]

Cho cơ hệ như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa hai vật với sàn là µ = 0.1, khối lượng $m_1$=1kg, $m_2$ = 2kg được nối với nhau bằng sợi dây nhẹ, không dãn, người ta kéo vật 2 bằng lực kéo F = 10N, góc giữa lực kéo và mặt ngang là α =3$0^0$. Lấy g = 10 m/$s^2$. Hãy tính gia tốc của mỗi vật và lực căng của sợi dây.

Câu 38 [57772] - [Loga.vn]

Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi vật ở độ cao h là 5 N. Biết bán kính Trái Đất là R. Độ cao của h là

Câu 39 [50194] - [Loga.vn]

Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ôtô đạt vận tốc 14m/s. Vận tốc trung bình và quãng đường mà ôtô đã đi được sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là

Câu 40 [50246] - [Loga.vn]

Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc ban đầu bằng $v_0$. Bỏ qua lực cản của không khí. Khoảng thời gian để vật đạt tới độ cao lớn nhất và độ cao lớn nhất vật đạt được là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook