Chi tiết đề thi

đề kiểm tra

1019082841893510
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
48
60 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51127] - [Loga.vn]

Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

Câu 2 [51134] - [Loga.vn]

Giới hạn đàn hồi của vật là giới hạn trong đó vật

Câu 3 [49508] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Trọng lượng của vật bằng trọng lực của vật

Câu 4 [51028] - [Loga.vn]

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:  

Câu 5 [50285] - [Loga.vn]

Biết bán kính Trái Đất là 6400km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,80m/$s^2$. Gia tốc rơi tự do ở độ cao 3200km sẽ là

Câu 6 [51130] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây đúng? Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách.

Câu 7 [51060] - [Loga.vn]

Điều gì sẽ xảy ra đôi với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên?

Câu 8 [51050] - [Loga.vn]

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính, hành khách sẽ:

Câu 9 [50303] - [Loga.vn]

Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại mái nhà bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. So với bi B, bi A sẽ

Câu 10 [51032] - [Loga.vn]

Lực nào sau đây có thể là lực hướng tâm?

Câu 11 [55878] - [Loga.vn]

Biểu thức tính lực hấp dẫn giữa hai vật bất kì có khối lượng m1; m2 cách nhau một khoảng r là \[F=\frac{G.{{m}_{1}}.{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}\], G là hằng số hấp dẫn. Giá trị của G là

Câu 12 [51133] - [Loga.vn]

Trong giới hạn đàn hồi của lo xo, khi lo xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lo xo sẽ

Câu 13 [51142] - [Loga.vn]

Một người có khối lượng 50kg hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu? lấy g = 9,8m/$s^2$

Câu 14 [49423] - [Loga.vn]

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào?

Câu 15 [50290] - [Loga.vn]

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0N để nén lò xo. Khi ấy chiều dài của nó là

Câu 16 [50102] - [Loga.vn]

Khối lượng Trái Đất bằng 80 lần khối lượng Mặt Trăng. Lực hấp dẫn mà Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng bằng bao nhiêu lần lực hấp dẫn mà Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

Câu 17 [51153] - [Loga.vn]

Một chất diểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 6N, 8N, 10N. Hỏi góc giữa hai lực 6N và 8N là bao nhiêu?

Câu 18 [49451] - [Loga.vn]

Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác duy nhất thì nó sẽ:

Câu 19 [49470] - [Loga.vn]

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

Câu 20 [49375] - [Loga.vn]

Định luật I Niutơn xác nhận rằng:

Câu 21 [49777] - [Loga.vn]

Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người đó có độ lớn là :

Câu 22 [51125] - [Loga.vn]

Công thức của định luật Húc là

Câu 23 [49469] - [Loga.vn]

Công thức của lực ma sát trượt là :

Câu 24 [50278] - [Loga.vn]

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà tác dụng lực lên người đó như thế nào?

Câu 25 [55884] - [Loga.vn]

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất, tại nơi có gia tốc trọng trường g, thời gian vật rơi cho đến khi chạm đất là

Câu 26 [50281] - [Loga.vn]

Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niu-tơn có độ lớn

Câu 27 [50277] - [Loga.vn]

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính so với lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá là

Câu 28 [49421] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Công thức định luật II Niutơn:

Câu 29 [51051] - [Loga.vn]

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

Câu 30 [49450] - [Loga.vn]

Gia tốc của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu độ lớn lực tác dụng lên vật tăng lên hai lần và khối lượng của vật giảm đi 2 lần?

Câu 31 [49831] - [Loga.vn]

Người ta dùng vòng bi trên bánh xe đạp là với dụng ý:

Câu 32 [50309] - [Loga.vn]

Vật nào không được coi là vật rắn?

Câu 33 [50269] - [Loga.vn]

Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì

Câu 34 [51143] - [Loga.vn]

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn ra được 10 cm?

Câu 35 [51029] - [Loga.vn]

Nếu một vật  đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên nó giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào?

Câu 36 [49422] - [Loga.vn]

Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên nó giảm đi thì gia tốc của vật

Câu 37 [56126] - [Loga.vn]

Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0.1. Lấy g = 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.

Câu 38 [51053] - [Loga.vn]

Trong cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng?

Câu 39 [50287] - [Loga.vn]

Để một lò xo có độ cứng k = 100N/m dãn ra được 10cm thì phải treo vào lò xo một vật có trọng lượng bằng

Câu 40 [51030] - [Loga.vn]

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào?

Câu 41 [50114] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không chính xác?

Câu 42 [50113] - [Loga.vn]

Chọn câu sai:

Câu 43 [51126] - [Loga.vn]

Điền khuyết: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lo xo .................với độ biến dạng.

Câu 44 [51124] - [Loga.vn]

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:

Câu 45 [49513] - [Loga.vn]

Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang dưới tác dụng của một lực 150 N. Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2. Lấy g = 10 m/$s^2$.

Câu 46 [50270] - [Loga.vn]

Công thức của định luật II Niu-tơn là:

Câu 47 [49468] - [Loga.vn]

Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Niutơn:

Câu 48 [50267] - [Loga.vn]

Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực: 4N, 5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì độ lớn hợp lực của hai lực còn lại sẽ là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook