Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra chương 4

thanhqtqptb2006
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33852] - [Loga.vn]

Cho số phức $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i.$ Tìm số phức $\text{w}=1+z+{{z}^{2}}$.

Câu 2 [24463] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức $z=\frac{\left( 2-3i \right)\left( 4-i \right)}{3+2i}.$ 

Câu 3 [15691] - [Loga.vn]

Gọi  S là tập hợp các số phức z thỏa mãn. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng

Câu 4 [24536] - [Loga.vn]

Gọi ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai nghiệm phức của phương trình $2{{z}^{2}}-3z+4=0.$ Tính

$w=\frac{1}{{{z}_{1}}}+\frac{1}{{{z}_{2}}}+i.{{z}_{1}}{{z}_{2}}.$ 

Câu 5 [5271] - [Loga.vn]

 Tìm số phức z thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left( z+1 \right)\left( \overline{z}-i \right)$ là số thực.

Câu 6 [15892] - [Loga.vn]

Trong các số phức: ${{\left( 1+i \right)}^{2}},{{\left( 1+i \right)}^{8}},{{\left( 1+i \right)}^{3}},{{\left( 1+i \right)}^{5}}$ số phức nào là số thực?

Câu 7 [15699] - [Loga.vn]

Xét các số phức $z=a+bi,\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$thỏa mãn $\left| z-3-3i \right|=6.$Tính $P=3a+b$khi biểu thức $2\left| z+6-3i \right|+3\left| z+1+5i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 8 [70329] - [Loga.vn]

Tìm phần thực của số phức $z$ thỏa mãn: $\left( 5-i \right)z=7-17i$

Câu 9 [59237] - [Loga.vn]

Xét các điểm số phức z thỏa mãn $\left( \overline{z}+i \right)\left( z+2 \right)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng:

Câu 10 [1865] - [Loga.vn]

Nghiệm phức có phần ảo dương của phương tr̀nh ${{z}^{2}}-z+1=0$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook