Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra học kì lớp 6 môn toán

honganhvu0305
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54923] - [Loga.vn]

Hai tia đối nhau là:

Câu 2 [54907] - [Loga.vn]

Cho tập hợp $A=\left\{ 2;4;5 \right\}$ khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 3 [54917] - [Loga.vn]

Trong các số -1 ; -100 ; -12 ; -248 số nào lớn nhất ?

Câu 4 [54918] - [Loga.vn]

Cho x- (-15) = 15 + 8 , số x bằng:

Câu 5 [54925] - [Loga.vn]

Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm , ON = 6cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Câu 6 [54926] - [Loga.vn]

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

Câu 7 [54909] - [Loga.vn]

Tập hợp E các chữ số của số 1008 là:

Câu 8 [54920] - [Loga.vn]

Biết $\left| a \right|\,=12$ thì a bằng:

Câu 9 [54915] - [Loga.vn]

ƯCLN (15,45,75) là:

Câu 10 [54913] - [Loga.vn]

Kết quả phép tính 7 – 2.3 bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook