Chi tiết đề thi

Đề kiểm tra lí lớp 12 đề 2 ngày 13.11.2018

RiBDen
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
39
49 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47308] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox song song với trục lò xo. Thế năng của con lắc lò xo khi vật có li độ x là

Câu 2 [40753] - [Loga.vn]

Dao động tổng hợp của hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần

Câu 3 [39598] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Trong cùng một điều kiện về lực cản của môi trường thì biểu thức ngoại lực điều hòa nào sau đây làm cho con lắc dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? (Cho g = $π^2$ m/$s^2$)

Câu 4 [38721] - [Loga.vn]

Hai vật dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=\text{ }{{A}_{1}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }{{\varphi }_{1}} \right)\] và \[{{x}_{2}}=\text{ }{{A}_{2}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }{{\varphi }_{2}} \right).\] Gọi \[{{x}_{+}}=\text{ }{{x}_{1}}+\text{ }{{x}_{2}}\] và \[{{x}_{-}}=\text{ }{{x}_{1}}-\text{ }{{x}_{2}}.\] Biết rằng biên độ dao động của \[{{x}_{+}}\] gấp 3 lần biên độ dao động của \[{{x}_{-}}.\] Độ lệch pha cực đại giữa \[{{x}_{1}}\] và \[{{x}_{2}}\] gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 5 [40767] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g, k = 100 N/m). Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là

Câu 6 [46033] - [Loga.vn]

Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cạnh nhau, dọc theo trục Ox. Vị trí cân bằng của hai chất điểm ở cùng gốc tọa độ O. Phương trình dao động của chúng lần lượt là ${{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)$ (cm), ${{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)$ (cm). Biết rằng $\frac{x_{1}^{2}}{9}+\frac{x_{2}^{2}}{16}=4$. Tại thời điểm t nào đó, chất điểm M có li độ ${{x}_{1}}=-3$cm và vận tốc ${{v}_{1}}=-30\sqrt{3}$cm/s. Khi đó, độ lớn vận tốc tương đối của chất điểm này so với chất điểm kia xấp xỉ bằng

Câu 7 [38440] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 8 [30364] - [Loga.vn]

Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 40 mm. Xét hai phần tử M, N trên dây có biên độ $20\sqrt{3}\,\,mm$ cách nhau 5 cm, người ta nhận thấy giữa M và N các phần tử dây luôn dao động với biên độ nhỏ hơn $20\sqrt{3}\,\,mm$. Bước sóng của sóng truyền trên dây là:

Câu 9 [35767] - [Loga.vn]

 Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại một điểm trong không khí, điểm M nằm trong môi trường truyền âm có cường độ âm bằng 10-8 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại M là

Câu 10 [46814] - [Loga.vn]

Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì bước sóng thay đổi 50 nm. Biết chiết suất của thủy tinh, nước đối với ánh sáng này lần lượt là 1,5 và $\frac{4}{3}.$ Bước sóng của ánh sáng này trong nước là

Câu 11 [44446] - [Loga.vn]

Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi theo chiều dương của trục ox. Hình vẽ bên mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1. Cho tốc độ truyền sóng trên dây bằng 64 cm/s. Vận tốc của điểm M tại thời điểm t2 = t1 + 1,5 s gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 12 [31605] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = 200\[\sqrt{2}\]cos100πt V vào hai đầu một điện trở thuần 100 Ω. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng:

Câu 13 [24782] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều $u=u\sqrt{2}\cos \omega t$ V vào hai đầu mạch R, L, C (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp. Gọi ${{U}_{R}}$, ${{U}_{L}}$, ${{U}_{C}}$ lần lượt là điện áp hiệu dụng, ${{u}_{R}}$, ${{u}_{L}}$, ${{u}_{C}}$ lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu R, L, C. Mối liên hệ nào sau đây sai?

Câu 14 [38428] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: biến trở R, cuộn dây có điện trở hoạt động \[{{R}_{0}}\] và độ tự cảm L = \[\frac{0,6}{\pi }\] H. Điện áp đặt vào hai đầu mạch luôn có giá trị hiệu dụng 100 V và tần số góc 100π rad/s . Hình bên là đường biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ của mạch khi cho R thay đổi. Giá trị của \[{{R}_{0}}\] là

Câu 15 [40837] - [Loga.vn]

Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 Ω (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12 V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bằng một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là

Câu 16 [45676] - [Loga.vn]

Một nông trại dùng các bóng đèn dây tóc loại 200 W – 220 V để thắp sáng và sưởi ấm vườn cây vào ban đêm. Biết điện năng được truyền đến nông trại từ một trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng tại trạm phát này là 1000 V, đường dây một pha tải điện đến nông trại có điện trở thuần 20 Ω và máy hạ áp tại nông trại là máy hạ áp lí tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra trên đường dây tải. Số tối đa bòng đèn mà nông trại có thể sử dụng cùng một lúc để các đèn vẫn sáng bình thường là

Câu 17 [35315] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa biến trở R, đoạn mạch MN chứa r, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên. Ban đầu thay đổi tụ điện sao cho \[{{U}_{AP}}\] không phụ thuộc vào biến trở R. Giữ nguyên giá trị điện dung đó và thay đổi biến trở. Khi \[{{u}_{AP}}\] lệch pha cực đại so với \[{{u}_{AB}}\] thì \[{{U}_{PB}}=\text{ }{{U}_{1}}.\] Khi \[\left( {{U}_{AN}}.{{U}_{NP}} \right)\] cực đại thì \[{{U}_{AM}}=\text{ }{{U}_{2}}.\] Biết rằng \[{{U}_{1}}=2.(\sqrt{6}-\sqrt{3}){{U}_{2}}\]. Độ lệch pha cực đại giữa \[{{u}_{Ap}}\] và \[{{u}_{AB}}\] gần nhất với giá trị nào?

Câu 18 [47452] - [Loga.vn]

Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

Câu 19 [32386] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC lý tưởng gồm: cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ xoay có điện dung C là hàm bậc nhất của góc xoay α. Khi góc xoay bằng \[{{10}^{0}}\] thì chu kỳ dao động của mạch là 1 ms, còn khi góc xoay bằng \[{{40}^{0}}~\] thì chu kỳ dao động của mạch là 2 m/s. Tìm góc xoay khi mạch có chu kỳ dao động là 4 m/s

Câu 20 [44536] - [Loga.vn]

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là $U_0$ và $I_0$. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị \[\frac{{{I}_{0}}}{2}\] thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là

Câu 21 [44580] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm nào đó cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn là 8π (mA), sau đó khoảng thời gian 0,25T thì điện tích trên tụ có độ lớn là 2.10‒9 C. Giá trị của T là

Câu 22 [42281] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung \[\frac{1}{6\pi }\] mF và điện trở 40 Ω. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp hai đầu mạch có dạng như hình vẽ. Xác định L để \[{{U}_{RC}}~\] đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.

Câu 23 [46408] - [Loga.vn]

Bộ phận của mắt giống như thấu kính là

Câu 24 [46423] - [Loga.vn]

Chiếu một bức xạ đơn sắc có tần số f vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện ngoài là λ0 thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra (electron bứt ra khỏi kim loại). Khi đó, ta có mối quan hệ đúng là (c là vận tốc ánh sáng trong chân không)

Câu 25 [14820] - [Loga.vn]

Một tia sáng truyền từ không khí vào môi trường thủy tinh có chiết suất tuyệt đối \[n=\sqrt{3}\] dưới góc tới 60o, coi không khí có chiết suất tuyệt đối là 1. Góc khúc xạ có giá trị là

Câu 26 [37510] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

Câu 27 [47249] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bực xạ chiếu vào khe F có 3 thành phần đơn sắc $λ_1$ = 400nm, $λ_2$ = 560 nm, $λ_3$ = 720 nm. Khoảng cách giữa hai khe $F_1$ và $F_2$ là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe $F_1$, $F_2$ đến màn là 2 m. Trên màn có những vị trí mà ở đó các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu 28 [44872] - [Loga.vn]

Tia X có bước sóng

Câu 29 [44837] - [Loga.vn]

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức ${{E}_{n}}=\frac{-13,6}{{{n}^{2}}}$ (với n = 1, 2, 3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng ${{\lambda }_{2}}$. Mối liên hệ giữa hai bước sóng ${{\lambda }_{1}}$ và ${{\lambda }_{2}}$

Câu 30 [44945] - [Loga.vn]

Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L. nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng

Câu 31 [46387] - [Loga.vn]

Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

Câu 32 [46306] - [Loga.vn]

Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ thuỷ tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng này là 4 3 . Khi ánh sáng này truyền từ thuỷ tinh ra không khí thì bước sóng của nó

Câu 33 [45095] - [Loga.vn]

Hai tấm kim loại A, B hình tròn được đặt gần nhau, đối diện nhau (trong chân không). A được nối với cực âm và B được nối với cực dương của nguồn điện một chiều. Để làm bứt các electron từ mặt trong của tấm A người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc công suất 4,9 mW mà mỗi photon có năng lượng 9,8.10‒19 J vào mặt trong của tấm A thì cứ 100 phôton chiếu vào có một electron quang điện bứt ra. Một trong số những electron bứt ra chuyển động đến B để tạo ra dòng điện có cường độ 1,6 μA. Tỉ lệ phần trăm electron quang điện bứt ra khỏi A không đến được B là

Câu 34 [45474] - [Loga.vn]

Một hạt có khối lượng nghỉ $m-0$. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

Câu 35 [47712] - [Loga.vn]

Một hạt nhân mẹ X phóng xạ anpha tạo thành một hạt nhân con Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của số hạt nhân X theo thời gian được cho bởi hình trên trong đó $n_0$ > 0. Số hạt nhân con được tạo ra tại thời điểm t =3h là

Câu 36 [39550] - [Loga.vn]

Một hạt proton chuyển động theo quĩ đạo tròn với bán kính 5 cm dưới tác dụng của lực từ gây bởi một từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-2 T. Cho khối lượng của hạt proton là 1,67.10-27 kg. Coi chuyển động của hạt proton là tròn đều. Tốc độ chuyển động của hạt proton là

Câu 37 [45927] - [Loga.vn]

cCho 3 hạt nhân: α (\[{}_{2}^{4}\]He), proton (\[{}_{1}^{1}\]H) và triti (\[{}_{1}^{3}\]H) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều \[\vec{B}\] sao cho vecto cảm ứng từ \[\vec{B}\]vuông góc với vận tốc ban đầu vo, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là Ra, Rp, Rt. khi đó có mỗi liên hệ

Câu 38 [46812] - [Loga.vn]

Tổng hợp \[{}_{2}^{4}He\]từ phản ứng phản ứng nhiệt hạch ${}_{1}^{2}H+{}_{3}^{6}Li\to {}_{2}^{4}He+{}_{2}^{4}He.$ Mỗi phản ứng tỏa năng lượng 22,4 MeV. Cho số Avô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,25 mol \[{}_{2}^{4}He\] là

Câu 39 [46345] - [Loga.vn]

 Một bạn học sinh nặng 50kg. Năng lượng nghỉ của bạn học sinh đó bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook