Chi tiết đề thi

đề kiểm tra lý

duchoang
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38914] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều \[u=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\] vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R=50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \[L=\frac{1}{\pi }H\] và tụ điện có điện dung \[C=\frac{{{2.10}^{-4}}}{\pi }F\] . Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch là:

Câu 2 [47471] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng 100g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật có gia tốc âm, lấy ${{\pi }^{2}}$ = 10. Phương trình vận tốc của vật là 

Câu 3 [42457] - [Loga.vn]

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây dẫn có điện trở r không đổi, độ tự cảm \[L=\frac{\sqrt{3}}{2\pi }H\] mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có dạng \[u=U\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)V\]. Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây dẫn cực đại thì điện dung của tụ điện có giá trị là :

Câu 4 [41729] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 0,5π so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng \[{{Z}_{L}}\] của cuộn dây và dung kháng \[{{Z}_{C}}\] của tụ điện là

Câu 5 [45648] - [Loga.vn]

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi số 12V-3W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6V-3W; $R_b$ là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì điện trở $R_b$ có giá trị

Câu 6 [45458] - [Loga.vn]

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu

Câu 7 [44840] - [Loga.vn]

Một máy phát điện xoay chiều một pha có stato gồm 8 cuộn dây nối tiếp và rôto có 8 cực quay đều với tốc độ 750 vòng/phút, tạo ra suất điện động hiệu dụng 220 V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4 mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây là

Câu 8 [38364] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm: biến trở R, tụ điện có điện dung \[C\text{ }=\text{ }{{10}^{-4}}/\pi \text{ }F\] và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/π H. Điện áp đặt vào hai đầu mạch luôn không đổi và có biểu thức u = 220cos(100πt) V . Điều chỉnh biến trở R để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất. Giá trị lớn nhất đó là

Câu 9 [44568] - [Loga.vn]

Trên đường thẳng xy cho bốn điểm O, A, B, C theo thứ tự từ trái qua phải, trong đó B là trung điểm của AC. Đặt điện tích Q tại O. Sau đó lần lượt đặt điện tích q tại A, B và C. Biết rằng khi q đặt tại A và B thì độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích lần lượt là 9.10‒4 N và 4.10‒4 N. Lực tương tác giữa các điện tích khi q đặt tại C là?

Câu 10 [38429] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u\text{ }=\text{ }{{U}_{0}}cos\left( 2\pi ft\text{ }+\text{ }\varphi \right)\] V (\[{{U}_{0}}\] không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi điều chỉnh \[f\text{ }=\text{ }{{f}_{1}}=\text{ }50\text{ }Hz\] thì cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện lần lượt là 45 Ω và 90 Ω. Để dòng điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu mạch thì phải điều chỉnh tần số đến giá trị \[{{f}_{2}}.\] Giá trị của \[{{f}_{2}}\] là

Câu 11 [38409] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức \[u=100\sqrt{2}\cos \omega t\]V, (ω luôn không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và giữa hai bản tụ lần lượt là \[100\sqrt{3}\]V và 200 V. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai bản tụ là

Câu 12 [36082] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Khi trong mạch có dòng xoay chiều thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng một nửa điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu?

Câu 13 [15135] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\cos \left( \omega t \right)\,V\] vào hai đầu điện trở thuần R = 110 Ω thì cường độ dòng điện qua điện trở có giá trị hiệu dụng bằng 2 A. Giá trị của U là

Câu 14 [32053] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó:

Câu 15 [37447] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác, thì trên màn quan sát sẽ thấy

Câu 16 [39188] - [Loga.vn]

Nếu cường độ dòng điện chạy trong khung dây dẫn tròn tăng 2 lần và đường kính khung dây dẫn đó tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây đó

Câu 17 [42212] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều. Biết hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 và có điện trở thuần R = 48 Ω. Tổng trở của đoạn mạch bằng

Câu 18 [46690] - [Loga.vn]

Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là 12/7 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 19 [32429] - [Loga.vn]

Một máy biến áp sử dụng trong phòng thí nghiệm có số vòng dây của hai cuộn lần lượt là \[{{N}_{1}}~v\grave{a}\text{ }{{N}_{2}}.\] Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn dây \[{{N}_{1}}\]  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn \[{{N}_{2}}\]  để hở là 1000 V. Khi đặt điện áp trên vào hai đầu cuộn dây \[{{N}_{2}}\] thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn \[{{N}_{1}}\]  để hở là

Câu 20 [33835] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = 220cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm một bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook