Chi tiết đề thi

đề lí asfgs

anhlonglol111
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55889] - [Loga.vn]

Sóng cơ học ngang

Câu 2 [56693] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ỏ mặt nước có bước sóng\[\lambda \] . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 3 [52860] - [Loga.vn]

Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý được quyết định bởi đặc trưng vật lý của âm là

Câu 4 [42427] - [Loga.vn]

Gọi v, T, f và λ lần lượt là tốc độ sóng, chu kỳ, tần số và bước sóng. Hệ thức nào đúng?

Câu 5 [57070] - [Loga.vn]

Cho ngưỡng nghe của âm là 0,1 nW/m2. Tại một điểm có mức cường độ âm là 90 dB thì cường độ âm bằng

Câu 6 [57383] - [Loga.vn]

Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

Câu 7 [57499] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 8 [43706] - [Loga.vn]

Đại lượng nào sau đây không thay đổi khi sóng cơ truyền từ môi trường đàn hồi này sang môi trường đàn hồi khác?

Câu 9 [56481] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha có bước sóng \[\lambda \]. Xét một điểm M thuộc đoạn AB; biết M gần với trung điểm của AB và tại M biên độ của sóng bị triệt tiêu. Hệ thức đúng là

Câu 10 [38075] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ 

Câu 11 [36063] - [Loga.vn]

Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

Câu 12 [68133] - [Loga.vn]

Vận tốc truyền sóng là

Câu 13 [32418] - [Loga.vn]

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là \[{{10}^{-4}}~W/{{m}^{2}}\] . Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}\]. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 14 [57184] - [Loga.vn]

Sóng dọc không truyền được trong

Câu 15 [56532] - [Loga.vn]

Một dây đàn có chiều dài 65,5 cm đã được lên dây để phát ra nốt LA chuẩn có tần số 220 Hz. Nếu muốn dây đàn phát các âm LA chuẩn có tần số 440 Hz và âm ĐÔ chuẩn có tần số 262 Hz, thì ta cần bấm trên dây đàn ở những vị trí sao cho chiều dài của dây ngắn bớt đi một đoạn tương ứng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook