Chi tiết đề thi

đề lí lớp 12

vuvan
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33862] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng. Sóng điện từ :

Câu 2 [32709] - [Loga.vn]

Nếu giảm điện dung của tụ điện 4 lần, tăng độ tự cảm của cuộn cảm 9 lần thì tần số riêng của mạch dao động điện từ lí tưởng LC sẽ

Câu 3 [43954] - [Loga.vn]

Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm không thay đổi và 1 tụ điện có hai bản tụ phẳng đặt song song và cách nhau 1 khoảng cố định. Để phát ra sóng điện từ có tần số dao động tăng gấp 2 lần thì diện tích đối diện của bản tụ phải:

Câu 4 [55668] - [Loga.vn]

Sóng nào sau đây không là sóng điện từ ?

Câu 5 [46837] - [Loga.vn]

Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 6 [42429] - [Loga.vn]

Nếu tăng khoảng cách hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:

Câu 7 [43784] - [Loga.vn]

Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số

Câu 8 [46139] - [Loga.vn]

Có thể mắc nối tiếp vôn kể với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín vì

Câu 9 [32705] - [Loga.vn]

Một điện tích q > 0 di chuyển một đoạn d theo hướng một đường sức của điện trường đều có cường độ điện trường E thì công của lực điện trường bằng

Câu 10 [46285] - [Loga.vn]

Gọi A và VM lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm đang dao động điều hòa; Q0 và I0 lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ đỉện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức \[\frac{{{V}_{M}}}{A}\]có cùng đơn vị với biểu thức

Câu 11 [33838] - [Loga.vn]

Tần số của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức

Câu 12 [47397] - [Loga.vn]

Vào thời điểm ban đầu (t = 0), điện tích ở một bản tụ điện của mạch dao động LC có giá trị cực đại \[q={{Q}_{0}}={{4.10}^{-6}}C\]. Đến thời điểm \[t=\frac{T}{3}\] (T là chu kỳ dao động của mạch) thì điện tích của bản tụ này có giá trị là

Câu 13 [39168] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động với tần số riêng là 20 rad/s chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Thay đổi tần số góc của ngoại lực thì biên độ cưỡng bức thay đổi. Khi tần số góc của ngoại lực cưỡng bức lần lượt là 10 rad/s và 15 rad/s thì biên độ lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2 ?

Câu 14 [37549] - [Loga.vn]

Đơn vị của độ tự cảm L là

Câu 15 [35769] - [Loga.vn]

Khi bỏ qua trọng lực thì một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng đều trong miền từ trường đều được không?

Câu 16 [31809] - [Loga.vn]

Dao động cưỡng bức là dao động của hệ:

Câu 17 [55907] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 \[m/{{s}^{2}}.\] Tốc độ của con lắc sau khi vật đi được quãng đường 14 cm là

Câu 18 [41714] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 19 [42293] - [Loga.vn]

Trong dao động cưỡng bức

Câu 20 [55928] - [Loga.vn]

Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa \[F\text{ }=\text{ }5cos4\pi t\] (N). Biên độ dao động của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:

Câu 21 [38177] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 22 [5194] - [Loga.vn]

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình ${{x}_{1}}=3\cos \left( 4t+\frac{\pi }{2} \right)$ cm và ${{x}_{2}}=A\cos \left( 4t \right)$cm. Biết khi động năng của vật bằng một phần ba năng lượng dao động thì vật có tốc độ $8\sqrt{3}$ cm/s. Biên độ A2 bằng:

Câu 23 [55626] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc \[\omega \] . Khi vật ở vị trí có li độ \[x=\frac{A\sqrt{2}}{2}\] thì động năng của vật bằng

Câu 24 [5649] - [Loga.vn]

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng dao động của chất điểm là:

Câu 25 [52375] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật

Câu 26 [55967] - [Loga.vn]

Chọn phương án sai? Khi một chất điểm dao động điều hòa thì

Câu 27 [35906] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Quãng đường mà chất điểm đi được trong một chu kì là

Câu 28 [53113] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 29 [5205] - [Loga.vn]

Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Câu 30 [37770] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook