Chi tiết đề thi

Đề lớp 10chương1

thanhqtqptb2006
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [61370] - [Loga.vn]

  1. 51. Cho $A=\left( -\infty ;1 \right]$; $B=\left[ 1;+\infty \right)$; $C=\left( 0;1 \right]$. nào sau đây sai?

Câu 2 [61167] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho các phát biểu sau đây:

(I): “17 là số nguyên tố”

(II): “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền”

(III): “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé !”

(IV): “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”

Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?

Câu 3 [61357] - [Loga.vn]

  1. 51. Cho \[A=\left( -\infty ;5 \right]\], \[B=\left( 0;+\infty \right)\]. Tìm\[A\cap B\].

Câu 4 [13611] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=-\frac{4}{3}{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-x-3$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 5 [14667] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 6 [61202] - [Loga.vn]

  1. 1. Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?

Câu 7 [61121] - [Loga.vn]

  1. 1. Cho tập hợp \[A=\left\{ a,\text{ }b,\text{ }c,\text{ }d \right\}\]. Tập \[A\] có mấy tập con?

Câu 8 [61156] - [Loga.vn]

Khi sử dụng máy tính bỏ túi với $10$ chữ số thập phân ta được: \[\sqrt{8}=2,828427125\]. Giá trị gần đúng của \[\sqrt{8}\] chính xác đến hàng phần trăm là

Câu 9 [61301] - [Loga.vn]

  1. 1. Phủ định của mệnh đề $''\exists x\in \mathbb{Q}:2{{x}^{2}}-5x+2=0''$ là

Câu 10 [61404] - [Loga.vn]

  1. 51. Trong mặt phẳng \[Oxy\], cho \[A\left( 2;-3 \right)\], \[B\left( 3;4 \right)\]. Tọa độ điểm \[M\] nằm trên trục hoành sao cho \[A\], \[B\], \[M\] thẳng hàng là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook