Chi tiết đề thi

Đề ôn thi học kì I môn Sinh lớp 10

ctvloga339
0 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [62362] - [Loga.vn]

ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì lí do nào sau đây?

Câu 2 [62361] - [Loga.vn]

Bazo nito nào sau đây có trong thành phần của phân tử ATP?

Câu 3 [62360] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào sau đây có cả ở tế bào động vật và tế bào thực vật?

Câu 4 [62358] - [Loga.vn]

Cấu trúc nào sau đây không có trong tế bào vi khuẩn?

Câu 5 [62357] - [Loga.vn]

Loại liên kết chủ yếu giữa các axit amin trong phân tử protein là

Câu 6 [62354] - [Loga.vn]

Nhóm các nguyên tố có tỉ lệ khoảng 96% khối lượng cơ thể sống là

Câu 7 [62353] - [Loga.vn]

Những yếu tố cấu tạo nên cacbohidrat là

Câu 8 [62350] - [Loga.vn]

Sinh vật nào sau đây thuộc giới Nguyên sinh?

Câu 9 [62349] - [Loga.vn]

Hoạt động không sử dụng năng lượng từ ATP là

Câu 10 [62347] - [Loga.vn]

Thẩm thấu là

Câu 11 [62345] - [Loga.vn]

Thành tế bào nhân sơ được cấu tạo từ chất nào sau đây?

Câu 12 [62343] - [Loga.vn]

Chức năng của mARN là

Câu 13 [62341] - [Loga.vn]

Lipit có vai trò nào sau đây?

Câu 14 [62339] - [Loga.vn]

Nhiều lớp sinh vật có quan hệ thân thuộc tập hợp lại tạo thành

Câu 15 [62337] - [Loga.vn]

Ngành động vật nào sau đây có tổ chức cơ thể tiến hóa nhất?

Câu 16 [62334] - [Loga.vn]

Vi sinh thuộc giới

Câu 17 [62332] - [Loga.vn]

Enzim liên kết với cơ chất ở

Câu 18 [62327] - [Loga.vn]

cơ chất là

Câu 19 [62323] - [Loga.vn]

Enzim là một loại chất có vai trò

Câu 20 [62320] - [Loga.vn]

Năng lượng trong phân tử ATP được tích lũy ở

Câu 21 [62316] - [Loga.vn]

Trạng thái có sẵn sàng sinh công hay không là tiêu chí để phân chia năng lượng thành 2 dạng là

Câu 22 [62312] - [Loga.vn]

Ngoài bazo nito, hai thành phần còn lại của phân tử ATP là

Câu 23 [62309] - [Loga.vn]

Hình thức vận chuyển các chất trong đó có sự biến dạng của màng sinh chất là

Câu 24 [62305] - [Loga.vn]

Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực có điểm nào sau đây giống nhau?

Câu 25 [62303] - [Loga.vn]

Trong tế bào chất của tế bào nhân sơ có bào quan nào sau đây?

Câu 26 [62300] - [Loga.vn]

Trong vùng nhân của vi khuẩn có chứa

Câu 27 [62296] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn?

Câu 28 [62293] - [Loga.vn]

Loại đường là thành phần cấu tạo của axit nucleic là

Câu 29 [62291] - [Loga.vn]

ADN được cấu tạo từ các đơn phân là

Câu 30 [62254] - [Loga.vn]

Chất có bản chất không phải lipit là

Câu 31 [62253] - [Loga.vn]

Nguyên liệu trực tiếp cho quá trình oxi hóa trong tế bào là chất

Câu 32 [62252] - [Loga.vn]

Nguyên tố hóa học nào sau đây là thành phần của tất cả các đại phân tử hữu cơ?

Câu 33 [62251] - [Loga.vn]

Đơn phân của phân tử protein là

Câu 34 [62250] - [Loga.vn]

Đường fructozo là

Câu 35 [62249] - [Loga.vn]

Cacbohidrat gồm những loại hợp chất nào?

Câu 36 [62248] - [Loga.vn]

Những nhóm chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào là

Câu 37 [62247] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật có tổ chức tiến hóa nhất là ngành

Câu 38 [62246] - [Loga.vn]

Các sinh vật của giới Nguyên sinh có cấu tạo

Câu 39 [62245] - [Loga.vn]

Sinh vật nhân thực gồm các giới nào sau đây?

Câu 40 [65724] - [Loga.vn]

Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook