Chi tiết đề thi

ĐỀ SỐ 19

ctvhoahoc2
10 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(1)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49002] - [Loga.vn]

Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là bệnh P và bệnh M. Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M. Các gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X.

Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của II.5 và III.8 lần lượt là

Câu 2 [49001] - [Loga.vn]

Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường: alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau, theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là:15 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Câu 3 [49000] - [Loga.vn]

Hai gen A và B cùng nằm trên 1 nhóm liên kết cách nhau 40cM, hai gen C và D cùng nằm trên 1 NST với tần số hoán vị gen là 30%. Ở đời con của phép lai , kiểu hình có đúng 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ:

Câu 4 [48999] - [Loga.vn]

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa đỏ. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dại, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho cơ thể dị hợp về 3 cặp gen trên tự thụ phấn thu được F1 có 8 loại kiểu hình, trong đó cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài chiếm tỉ lệ 2,25%. Biết rằng hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái. Tần số hoán vị gen là

Câu 5 [48998] - [Loga.vn]

Cây thân cao tự thụ phấn, đời F1 có tỉ lệ 9 cây thân cao : 7 cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn ngẫu nhiên thì theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ là

Câu 6 [48997] - [Loga.vn]

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBBdd, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ

Câu 7 [48996] - [Loga.vn]

Khi nói về đặc điểm của mã di truyền, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, theo từng bộ ba theo chiều từ 3’ đến 5’ trên mARN.
 2. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.
 3. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG.
 4. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tứ là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Câu 8 [48995] - [Loga.vn]

Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có một số cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Ở đời con của phép lai ♂AaBbDd x ♀AaBbDd, sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột biến lệch bội về cả 2 cặp NST nói trên?

Câu 9 [48994] - [Loga.vn]

Nhược điểm của hình thức đẻ con so với đẻ trứng là

Câu 10 [48993] - [Loga.vn]

Khi nói về sự thụ phấn ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Trong quá trình thụ phấn, nếu số lượng hạt phấn rơi trên đầu nhụy càng nhiều thì bầu càng dễ phát triển thành quả.
 2. Hiện tượng thụ phấn chéo chỉ xảy ra ở những cây có hoa đơn tính.
 3. Trong tự nhiên, dựa vào tác nhân thụ phấn mà người ta chia thành các hình thức thụ phấn là: thụ phấn nhờ gió, thụ phấn nhờ sâu bọ côn trùng, thụ phấn nhờ nước.
 4. Những cây thích nghi với hình thức thụ phấn nhờ gió có đầu nhụy to và nhớt dính giúp đón và giữ hạt phấn tốt.
 5. Dựa vào nguồn gốc của hạt phấn và nhụy tham gia thụ phấn mà người ta chia thành các hình thức thụ phấn là: tự thụ phấn và thụ phấn chéo.

Câu 11 [48992] - [Loga.vn]

Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu trong cơ thể dẫn đến huyết áp giảm. Có bao nhiêu cơ chế sinh lí sau đây sẽ tạm thời làm tăng huyết áp trở lại.

 1. Giãn mạch máu đến thận.
 2. Hoạt động thần kinh giao cảm được tăng cường.
 3. Máu từ các dự trữ máu (gan, lách, mạch máu dưới da) được huy động.
 4. Hoạt động tái hấp thu Na+ và nước được tăng cường.

Phản ứng đông máu được thực hiện

Câu 12 [48991] - [Loga.vn]

Cho biết công thức hóa học của phân đạm nitrat là KNO3. Biết rằng để thu 100kg thóc cần 1,2kg N. Hệ số sử dụng nitơ ở cây lúa chỉ đạt 70% và trong mỗi ha đất trồng lúa luôn có khoảng 15kg N do vi sinh vật cố định đạm tạo ra. Theo lí thuyết, lượng phân đạm cần bón cho lúa để đạt năng suất trung bình 65 tạ/ha là bao nhiêu?

Câu 13 [48990] - [Loga.vn]

Trong một mạng lưới thức ăn của một hệ sinh thái mà chuỗi thức ăn dài nhất chỉ có 5 mắt xích. Trong lưới thức ăn này, bậc dinh dưỡng có ít loài nhất là

Câu 14 [48989] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu ví dụ phản ánh mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm?

 1. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá.
 2. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ.
 3. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh.

Cú và chồn cùng sống trong rừng, cùng bắt chuột làm thức ăn

Câu 15 [48988] - [Loga.vn]

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo quan niệm tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1. Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sự sống sót và sinh sản ưu thế của những cá thể mang các đột biến trung tính qua đó làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
 2. Chọn lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà không tạo ra các kiểu gen thích nghi.
 3. Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể dị hợp và không chống lại các thể đồng hợp thì sẽ làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với chọn lọc chi chống lại thể đồng hợp trội hoặc chỉ chống lại thể đồng hợp lặn.
 4. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót, khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể, đồng thời tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.

Câu 16 [48987] - [Loga.vn]

Tính trạng chiều cao thân do một cặp gen quy định. Cho các cây thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1 có 93,75% cây cao và 6,25% cây thấp/ Lấy 2 cây thân cao F1, xác suất để được 2 cây thuần chủng là

Câu 17 [48986] - [Loga.vn]

Một gen dài 0,255 micromet và có A = 20% số nuclêôtit của gen. Sau đột biến số liên kết hiđrô của gen là 1953. Nếu chiều dài gen không đổi, đột biến trên thuộc dạng nào?

Câu 18 [48985] - [Loga.vn]

Khi nói về ưu điểm của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 19 [48984] - [Loga.vn]

Ở thực vật C3, để tổng hợp được 80g glucozơ thì cần phải quang phân li bao nhiêu gam nước. Biết rằng toàn bộ NADPH do pha sáng tạo ra chỉ được dùng cho pha tối để khử APG thành AIPG.

Câu 20 [48983] - [Loga.vn]

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm sau đây?

 1. bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
 2. được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
 3. quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
 4. kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.

Câu 21 [48982] - [Loga.vn]

Khi nói về giới hạn sinh thái, xét các phát biểu sau đây:

 1. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì có vùng phân bố càng rộng.
 2. Loài sống ở vùng xích đạo có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng cực.
 3. Ở cơ thể còn non có giới hạn sinh thái hẹp hơn so với cơ thể trưởng thành.
 4. Cơ thể sinh vật sinh trưởng tốt nhất ở khoảng cực thuận của giới hạn.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 22 [48981] - [Loga.vn]

Trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, CLTN có vai trò

Câu 23 [48980] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen?

 1. Gen nằm trên NST giới tính ở vùng tương đồng và trên một cặp NST có nhiều cặp gen.
 2. Gen nằm ở tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có nhiều gen.
 3. Gen nằm trên NST thường và trên một cặp NST có nhiều cặp gen.
 4. Gen nằm trên NST thường và trên một cặp NST có ít cặp gen.
 5. Gen nằm ở tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có ít gen.
 6. Gen nằm trên NST giới tính Y ở vùng không tương đồng và trên một NST có nhiều gen.

Câu 24 [48979] - [Loga.vn]

Ở phép lai ♂AaBbDd x ♀aabbDd. Nếu trong quá trình tạo giao tử đực, cặp NST mang cặp gen Aa và cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I và cùng đi về một giao tử, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân của cơ thể cái diễn ra bình thường. Quá trình thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử đột biến.

Câu 25 [48978] - [Loga.vn]

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp được xếp vào đột biến gen?

 1. Quá trình nhân đôi ADN tạo ra gen mới bị mất 2 cặp nuclêôtit.
 2. mARN bị mất 3 nuclêôtit.
 3. Quá trình nhân đôi ADN tạo ra gen mới bị thay thế 1 cặp nuclêôtit.
 4. mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nuclêôtit.
 5. Chuỗi pôlipeptit tạo ra sau dịch mã bị mất 1 axit amin.

Câu 26 [48977] - [Loga.vn]

Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 27 [48976] - [Loga.vn]

Ở hầu hết các loài thực vật, nhiệt độ tối ưu cho hô hấp nằm trong khoảng nào sau đây?

Câu 28 [48975] - [Loga.vn]

Ở mối quan hệ nào sau đây, một loài có lợi còn một loài trung tính?

Câu 29 [48974] - [Loga.vn]

Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

Câu 30 [48973] - [Loga.vn]

Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở

Câu 31 [48972] - [Loga.vn]

Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí có vai trò

Câu 32 [48971] - [Loga.vn]

Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 33 [48970] - [Loga.vn]

Thế hệ xuất phát của một quần thể tự phối có 100% Aa. Ở F2, tỉ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?

Câu 34 [48969] - [Loga.vn]

Ở phép lai AaBbDd x aaBbdd, theo lí thuyết thì đời F1 có bao nhiêu % số cá thể thuần chủng

Câu 35 [48968] - [Loga.vn]

Giả sử phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép có tỉ lệ thì tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử ADN này là

Câu 36 [48967] - [Loga.vn]

Ở nam giới, hoocmôn nào sau đây kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng?

Câu 37 [48966] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật nào sau đây có thụ tinh kép?

Câu 38 [48965] - [Loga.vn]

Loại hoocmôn nào sau đây có tác dụng làm giảm đường huyết?

Câu 39 [48964] - [Loga.vn]

Quang hợp không có vai trò nào sau đây?

Câu 40 [47777] - [Loga.vn]

Lưới thức ăn của một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả.

Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Phân tích lưới thức ăn trên cho thấy:

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

nội dung đầy đủ chịu

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook