Chi tiết đề thi

Đề số 2 toan 1212

tuandungitcn6
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64758] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của tham số thực \[m\] sao cho hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}-{{x}^{2}}+\left( 2m-{{m}^{2}} \right)x-1$ có 2 điểm cực trị.

Câu 2 [45596] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y={{\left( 2-x \right)}^{2}}{{e}^{x}}$ trên đoạn $\left[ 1;3 \right]$ là:

Câu 3 [23497] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ? 


Câu 4 [1946] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 5 [27909] - [Loga.vn]

Chọn câu khẳng định đúng trong các câu sau:

Câu 6 [15918] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu gí trị nguyên của \[m\] để phương trình \[\sin x\cos x-\sin x-\cos x+m=0\] có nghiệm?

Câu 7 [67970] - [Loga.vn]

Câu 8 [70127] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y=2f\left( x \right)$ đạt cực đại tại

Câu 9 [23313] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[\left( {{C}_{m}} \right):y=~{{x}^{3}}+~m{{x}^{2}}-~9x-~9m.\] Tìm m \[\left( {{C}_{m}} \right)\] để tiếp xúc với Ox: 

Câu 10 [20197] - [Loga.vn]

Cho 18,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và C2H3COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook