Chi tiết đề thi

đề thi 12345678910

ngoduythiem01
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29390] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là este?

Câu 2 [54152] - [Loga.vn]

Cho sơ đồ biến hóa sau :

Câu 3 [18875] - [Loga.vn]

Hợp chất X có công thức cấu tạo. CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 4 [54250] - [Loga.vn]

Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là :

Câu 5 [12011] - [Loga.vn]

Este có mùi dứa là

Câu 6 [11974] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn:

Câu 7 [55546] - [Loga.vn]

Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tao của nhau có cùng CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với dd NaOH là: 

Câu 8 [4676] - [Loga.vn]

Công thức hóa học của tristearin là

Câu 9 [53562] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO­2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Câu 10 [54142] - [Loga.vn]

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH,số loại trieste được tạo ra tối đa là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook