Chi tiết đề thi

Đề thi đề xuất thi học kì trường THPT Đốc Binh Kiều năm 2018 có lời giải chi tiết

ctvloga206
18 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54760] - [Loga.vn]

Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.

Câu 2 [54759] - [Loga.vn]

Rút gọn biểu thức  được kết quả là

 

Câu 3 [54758] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+\left( 1-m \right)x+m\] \[\left( 1 \right)\] . Đồ thị hàm số \[\left( 1 \right)\] cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ \[{{x}_{1}},\,\,{{x}_{2}},\,\,{{x}_{3}}\] thỏa mãn điều kiện \[x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}<4\]khi

 

Câu 4 [54757] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y={{x}^{4}}-2\left( m+1 \right){{x}^{2}}+m\] \[\left( C \right)\]\[m\] là tham số.\[\left( C \right)\] có ba điểm cực trị \[A,\,\,B,\,\,C\] sao cho \[OA=BC\]; trong đó \[O\] là gốc tọa độ, \[A\] là điểm cực trị thuộc trục tung khi

Câu 5 [54756] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình \[{{9}^{x}}+{{2.3}^{x}}-3=0\] là

Câu 6 [54755] - [Loga.vn]

Người ta cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng m3 .Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ là 500.000 đồng/m2. Khi đó,  kích thước của hồ nước sao cho chi phí thuê nhân công thấp nhất là  

Câu 7 [54745] - [Loga.vn]

Người ta muốn xây một bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m, chỉ xây 2 vách (hình vẽ bên). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bồn đó và thể tích thực của bồn chứa bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể )

Câu 8 [54730] - [Loga.vn]

Tìm giá trị lớn nhất $M$ và giá trị nhỏ nhất $m$ của hàm số$y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3$trên $\left[ 0;2 \right].$

Câu 9 [54729] - [Loga.vn]

Tìm m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2{{m}^{2}}-4\] có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.

Câu 10 [54728] - [Loga.vn]

Xét tính đơn điệu của hàm số \[y=\frac{2x-1}{x+1}.\]

Câu 11 [54727] - [Loga.vn]

Cho ba hình tam giác đều cạnh bằng a chồng lên nhau như hình vẽ (cạnh đáy của tam giác trên đi qua các trung điểm hai cạnh bên của tam gác dưới). Tính theo a thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay chúng xung quanh đường thẳng (d).

Câu 12 [54726] - [Loga.vn]

Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi. Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa làm tròn). Hỏi bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm trong bao nhiêu tháng?

Câu 13 [54725] - [Loga.vn]

Cho một tấm nhôm hình chữ nhật ABCD có $AD=60cm,AB=40cm$. Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh MN và PQ vào phía trong cho đến khi AB và DC trùng nhau như hình vẽ dưới đây để dược một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Khi đó có thể tạo được khối lăng trụ với thể tích lớn nhất bằng:

Câu 14 [54724] - [Loga.vn]

Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A\left( 3;-4;0 \right),B\left( 0;2;4 \right),C\left( 4;2;1 \right)$. Tìm tọa độ điểm D trên trục $Ox$ sao cho $AD=BC$.

Câu 15 [54723] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho hai vectơ \[\overrightarrow{a}=\left( 1;2;3 \right),\overrightarrow{b}=\left( 2;-1;4 \right)\]. Tích có hướng của hai vectơ đó là:

Câu 16 [54722] - [Loga.vn]

Cho ${{\log }_{3}}5=a$. Giá trị ${{\log }_{15}}75$ theo a là:

Câu 17 [54721] - [Loga.vn]

Cho hình $\left( H \right)$ giới hạn bở đồ thị $\left( C \right):y=x\ln x$, trục hoành và các đường thẳng $x=1,x=e.$ Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay $\left( H \right)$ quanh trục hoành.

Câu 18 [54720] - [Loga.vn]

Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{2}{\left| x-1 \right|}dx.$

Câu 19 [54719] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm $M(1;\,9;\,4)$ và cắt các trục tọa độ tại các điểm \[A,B,C\] (khác gốc tọa độ) sao cho \[OA=OB=OC\].

Câu 20 [54718] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm $O\left( 0;0;0 \right),A\left( 2;0;0 \right)$,  $B\left( 0;4;0 \right),C\left( 0;0;4 \right)$ là:

Câu 21 [54717] - [Loga.vn]

Cho biết $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}dx}=a\pi +b\ln 2,$ với a và b là các số hữu tỉ. Khi đó tỉ số $\frac{a}{b}$ bằng:

Câu 22 [54716] - [Loga.vn]

Tập hợp tất cả các số thực x thỏa mãn ${{\left( \frac{2}{3} \right)}^{4x}}\le {{\left( \frac{3}{2} \right)}^{2-x}}$ là

Câu 23 [54692] - [Loga.vn]

Giải phương trình sau :\[\frac{1}{5-\lg x}+\frac{2}{1+\lg x}=1\]

Câu 24 [54678] - [Loga.vn]

Bà Mai gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 0.79 % một tháng, theo phương thức lãi kép. Tính số tiền cả vốn lẫn lãi bà Mai nhận được sau 2 năm? (làm tròn đến hàng nghìn)

Câu 25 [54677] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số $f\left( x \right)={{\log }_{2}}\frac{x+\sqrt{x}-2}{x-2}.$

Câu 26 [54676] - [Loga.vn]

Quay hình chữ nhật ABCD quanh trục AB cố định, đường gấp khúc ADBC cho ta hình trụ (T). Gọi $\Delta MNP$ là tam giác đều nội tiếp đường tròn đáy (không chứa điểm A). Tính tỷ số giữa thể tích khối trụ và thể tích khối chóp A.MNP.

Câu 27 [54675] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Gọi E, F lần lượt là trung điểm các cạnh SB, SC. Biết mặt phẳng (AEF) vuông góc với mặt phẳng (SBC).

Thể tích của khối chóp S.ABC.?

Câu 28 [54674] - [Loga.vn]

Tìm số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{x+1}$ ?

Câu 29 [54673] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ , biết thể tích lăng trụ là V. Tính thể tích khối chóp $C.ABB'A'$ ?

Câu 30 [54672] - [Loga.vn]

Véc tơ nào trong các véc tơ dưới đây là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng $y+2x-1=0?$

Câu 31 [54535] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm của $BB'.$ Tính thể tích khối $A'MCD.$

Câu 32 [54534] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $f\left( 4x-{{x}^{2}} \right)={{\log }_{2}}m$ có 4 nghiệm thực phân biệt.

Câu 33 [54533] - [Loga.vn]

Với $a={{\log }_{2}}7,b={{\log }_{5}}7.$ Tính giá trị của ${{\log }_{10}}7.$

Câu 34 [54532] - [Loga.vn]

Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm. Nếu bịt kín miệng phễu và lật ngược phễu lên thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng nhất với giá trị nào sau đây.

Câu 35 [54531] - [Loga.vn]

Tập tất cả các giá trị của m để phương trình $2x\sqrt{1-{{x}^{2}}}-m\left( x+\sqrt{1-{{x}^{2}}} \right)+m+1=0$ không có nghiệm thực là tập (a;b). Khi đó

Câu 36 [54530] - [Loga.vn]

Gọi S là tập nghiệm của phương trình ${{\log }_{\sqrt{2}}}{{\left( x-1 \right)}^{3}}-{{\log }_{2}}{{\left( x-3 \right)}^{2}}=2{{\log }_{2}}\left( x-1 \right)$ trên $\mathbb{R}.$ Tìm số phần tử của S.

Câu 37 [54529] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y=\frac{mx+16}{x+m}$ đồng biến trên $\left( 0;+\infty \right)$ ?

Câu 38 [54528] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M thuộc cạnh AC sao cho AB = 2AM, đường tròn tâm I đường kính CM cắt BM tại D, đường thẳng CD có phương trình $x-3y-6=0.$ Biết I(1;-1), điểm $E\left( \frac{4}{3};0 \right)$ thuộc đường thẳng BC, ${{x}_{C}}\in \mathbb{Z}.$ Biết điểm B có tọa độ (a;b). Khi đó:

Câu 39 [54527] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều S.ABC có $AB=a,\widehat{ASB}={{30}^{0}}.$ Lấy các điểm $B',C'$ lần lượt thuộc các cạnh SB, SC sao cho chu vi tam giác $AB'C'$ nhỏ nhất. Tính chu vi đó.

Câu 40 [54526] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'.$ Tính góc giữa hai mặt phẳng $\left( A'B'C \right)$ và $\left( C'D'A \right).$

Câu 41 [54444] - [Loga.vn]

Một người mua một căn hộ với giá 900 triều đồng. Người đó trả trước với số tiền là 500 triệu đồng. Số tiền còn lại người đó thanh toán theo hình thức trả góp với lãi suất tính trên tổng số tiền còn nợ là 0,5% mỗi tháng. Kể từ ngày mua, sau đúng mỗi tháng người đó trả số tiền cố định là 4 triệu đồng (cả gốc lẫn lãi). Tìm thời gian (làm tròn đến hàng đơn vị) để người đó trả hết nợ.

Câu 42 [54438] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đúng ba điểm cực trị là 0; 1; 2 và có đạo hàm liên tục trên R. Khi đó hàm số $y=f\left( 4x-4{{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 43 [54434] - [Loga.vn]

Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 44 [54423] - [Loga.vn]

Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left| \frac{1}{4}{{x}^{4}}-14{{x}^{2}}+48x+m-30 \right|$ trên đoạn [0;2] không vượt quá 30. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

 

Câu 45 [54417] - [Loga.vn]

Cosin góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy của hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau là

Câu 46 [54385] - [Loga.vn]

Cho m, n là các số nguyên dương khác 1. Gọi P là tích các nghiệm của phương trình $2018\left( {{\log }_{m}}x \right)\left( {{\log }_{n}}x \right)=2017{{\log }_{m}}x+2018{{\log }_{n}}x+2019.$ P nguyên và đạt giá trị nhỏ nhất khi:

Câu 47 [54384] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M thuộc cạnh AC sao cho AB = 2AM, đường tròn tâm I đường kính CM cắt BM tại D, đường thẳng CD có phương trình $x-3y-6=0.$ Biết I(1;-1), điểm $E\left( \frac{4}{3};0 \right)$ thuộc đường thẳng BC, ${{x}_{C}}\in \mathbb{Z}.$ Biết điểm B có tọa độ (a;b). Khi đó:

Câu 48 [54372] - [Loga.vn]

Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{x-2}+\frac{6}{x-3}=4$ là tập nào sau đây?

Câu 49 [54094] - [Loga.vn]

Một cửa sổ có dạng như hình vẽ, bao gồm:một hình chữ nhật ghép với nửa hình tròn có tâm nằm trên cạnh hình chữ nhật, biết rằng chu vi cho phép của cửa sổ là 4m. Hỏi diện tích lớn nhất của cửa sổ là bao nhiêu?

Câu 50 [53855] - [Loga.vn]

Giải phương trình:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook