Chi tiết đề thi

đề thi khảo sát 1

nhat12ql
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38845] - [Loga.vn]

Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos(4πt – 6πx) cm (t tính bằng s, x tính bằng m). Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ có tần số bằng:

Câu 2 [32033] - [Loga.vn]

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

Câu 3 [40735] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc

Câu 4 [5226] - [Loga.vn]

Sóng dừng trên dây OB dài l = 120 cm có hai đầu cố định. Trên dây có bốn điểm bụng, các phần tử ở đó dao động với biên độ 2 cm. Biên độ dao động của điểm M cách O một khoảng 65 cm là:

Câu 5 [34217] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 6 [11511] - [Loga.vn]

Âm của một cái đàn ghi ta và của một cái kèn phát ra mà tai người phân biệt được khác nhau không thể có cùng

Câu 7 [40144] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là

Câu 8 [38450] - [Loga.vn]

Mức cường độ âm của một âm có cường độ âm là I được xác định bởi công thức:

Câu 9 [31615] - [Loga.vn]

Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

Câu 10 [38073] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc

Câu 11 [46860] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}.\] Khi cường độ âm tại một điểm là \[{{10}^{-4}}~W/{{m}^{2}}~\] thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Câu 12 [37720] - [Loga.vn]

Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng

Câu 13 [4641] - [Loga.vn]

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số sóng âm này là:

Câu 14 [45528] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng âm tần và sóng cao tần trong quá trình phát sóng vô tuyến?

Câu 15 [37752] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook