Chi tiết đề thi

Đề thi ôn luyện 6 môn vật lý 11 năm 2018

ctvloga3
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48281] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 1,5C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18J. Suất điện động của nguồn điện

Câu 2 [48280] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP vào chổ trống. Trên Vôn kế, ở các chốt nối dây có ghi ký hiệu dấu ( + ) và dấu ( - ) . Dấu ( + ) phải được nối với….. của nguồn, dấu ( - ) phải được nối với….. của nguồn.

Câu 3 [48279] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một dây dẫn kim lọai có điện trở là R bị cắt thành hai đọan bằng nhau rồi được cột song song với nhau thì điện trở tương đưiơng của nó là 10\[\Omega \]. Tính R

Câu 4 [48278] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai vật dẫn mang điện đặt cách nhau một khoảng r. Dịch chuyển để khoảng cách giữa hai vật giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn điện tích của chúng. Khi đó lực tương tác giữa hai vật :

Câu 5 [48277] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một lọai vật liệu, có cùng chiều dài, có tiết diện lần lượt là $S_1$, $S_2$. Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :

Câu 6 [48276] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 7 [48275] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời SAI. Khi nói về sự dẫn điện tự lực của chất khí

Câu 8 [48274] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện có cường độ 4A Dùng bếp nàythì đun sôi được 2l nước từ nhiệt độ ban đầu 2$5^o$C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/ kg.$K^{-1}$. Hiệu suất của bếp là

Câu 9 [48273] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 10 [48272] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt trong không khí ,cách nhau khoảng R =20cm.Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó .Khi đặt trong dầu ,ở cùng khoảng cách ,lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm đi 4 lần.Để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong hkông khí ,phải đặt chúng trong dầu một khoảng bao nhiêu ?

Câu 11 [48271] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Số đếm của công tơ điện gia đình cho biết :

Câu 12 [48270] - [Loga.vn]

Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anốt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt là 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:

Câu 13 [48269] - [Loga.vn]

Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứ dung dịch CuS$O_4$, có anốt bằng Cu. Biết rằng dung lượng hóa của Cu \[k=\frac{1}{F}.\frac{A}{n}=3,{{3.10}^{-7}}\]kg/C để trên anốt xuất hiện 0,33 kg Cu, thì điện tích chuyển qua bình phải

Câu 14 [48268] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Có ba quả cầu kim loại ,kích thước giống nhau .Quả cầu A mang điện tích +27 μC, quả cầu B mang điện tích - 3 μC,quả cầu C không mang điện tích. Cho hai quả cầu A và B chạm vào nhau rồi tách chúng ra .Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm vào nhau. Điện tích trên mỗi quả cầu là:

Câu 15 [48267] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Điện năng biến đổi hòan tòan thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi chúng họat động ?

Câu 16 [48266] - [Loga.vn]

Người ta cần tăng gấp đôi điện dung của một bộ tụ điện phẳng. Trong các cách sau đây, cách nào không thể áp dụng ?

Câu 17 [48265] - [Loga.vn]

Khi so sánh một thanh thuỷ tinh đã được đưa lại gần một vật tích điện với một tụ điện sau khi hai bản của nó được nối với hai cực của một nguốn điện, câu nào sau đây  không mô tả đúng hiện tượng đã xảy ra ?

Câu 18 [48264] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Đơn vị nào KHÔNG PHẢI của điện năng :

Câu 19 [48263] - [Loga.vn]

Dòng diện qua bình điện phân tuân theo định luật Ôm khi

Câu 20 [48262] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở R = 100\[\Omega \] và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A Tính nhiệt lượng tỏa ra trong mỗi giờ

Câu 21 [48261] - [Loga.vn]

Nếu trong bình điện phân không có hiện tượng cực dương tan thì có thể coi bình điện phân đó như

Câu 22 [48260] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là đúng ?

Câu 23 [48259] - [Loga.vn]

Theo định luật Pha -ra -đây về hiện tượng điện phân thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực tỉ lệ với:

Câu 24 [48258] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ mang điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 4.1$0^{-9}$C. cho chúng chạm vào nhau rồi tách ra sau đó đặt một quả cầu cách quả cầu thứ ba mang điện tích $q_3$ = 3.1$0^{-9}$C một khoảng 3cm thì lực tác dụng lên $q_3$ là

Câu 25 [48257] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Ở các chốt nối dây của ampe kế thường có ghi ký hiệu ( + ) và ( - ) là :

Câu 26 [48256] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Trong pin và acqui hiệu điện thế điện hóa có độ lớn và dấu phụ thuộc vào :

Câu 27 [48255] - [Loga.vn]

Chọn công thức sai về năng lượng tụ điện

Câu 28 [48254] - [Loga.vn]

Khi dung dịch điện phân đặt trong điện trường do một nguồn điện tạo ra thì :

Câu 29 [48253] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG . Khi sử dụng Ampe kế và Vôn kế ta phải :

Câu 30 [48252] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = .1$0^{-8}$ C và $_2$ = - 2.1$0{-8}$C đặt cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi ε = 2.Lực hút giữa chúng có độ lớn

Câu 31 [48251] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây là sai ?

Câu 32 [48250] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai cực của pin điện hóa được ngâm trong dung dịch chất điện phân là dung dịch nào dưới đây :

Câu 33 [48249] - [Loga.vn]

Chọn công thức đúng về mật độ năng lượng điện trường

Câu 34 [48248] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm chỉ có các tụ điện loại 2μF. Để lắp một thí nghiệm, người ta cần một điện dung 6μF. Có thể giải quyết bằng cách nào sau đây?

Câu 35 [48247] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Điện trở suất của một dây dẫn :

Câu 36 [48246] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Suất điện động của nguồn điện một chiều là\[\xi \] = 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 8mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là

Câu 37 [48245] - [Loga.vn]

Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng

Câu 38 [48244] - [Loga.vn]

Có bốn quả cầu kim loại ,kích thước giống nhau. Các quả cầu mang điện tích: +2,3.1$0^{-6}$C ;- 264.1$0^{-7}$C ;- 5,9.1$0^{-6}$C ;+3,6.1$0^{-5}$C. Cho bốn quả cầu đồng thới tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra. Điện tích của bốn quả cầu là

Câu 39 [48243] - [Loga.vn]

Người ta nối hai bản của một tụ điện có điện dung C với hai cực của một ácquy có hiệu điện thế bằng U .Câu nào sau đây là sai?

Câu 40 [48242] - [Loga.vn]

Khi nói về cách mắc các tụ điện, câu nào sau đây là đúng ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook