Chi tiết đề thi

đề thi test

trantuananh36th
13 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [42098] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật m khối lượng 150 g. Vật m đang đứng yên ở vị trí cân bằng của nó thì một vật m0 khối lượng 100 g bay theo phương thẳng đứng lên va chạm tức thời và dính vào m với tốc độ ngay trước va chạm là 50 cm/s (coi hệ hai vật là hệ kín). Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ bằng

Câu 2 [47215] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì T và có cùng trục tọa độ Oxt có phương trình dao động điều hòa lần lượt \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{1}} \right)\]và \[{{x}_{2}}={{v}_{1}}T\] được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết tốc độ dao động cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị \[\frac{{{t}_{1}}}{T}\] gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 3 [38007] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho vật nhỏ dao động dọc trục lò xo. Khi vật ở vị trí cao nhất lò xo giãn 6 cm; khi vật ở cách vị trí cân bằng 2 cm thì nó có vận tốc là \[20\sqrt{3}\] cm/s. Biết gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của vật là

Câu 4 [42097] - [Loga.vn]

Một vật nặng có khối lượng m = 0,01 kg dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Đồ thị hình bên mô tả lực kéo về F tác dụng lên vật theo li độ x. Chu kì dao động của vật là

Câu 5 [38960] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ có k = 100N/m treo thẳng đứng, đầu dưới treo hai vật nặng \[{{m}_{1}}=\text{ }{{m}_{2}}=\text{ }100g.\] Khoảng cách từ \[{{m}_{2}}\] tới mặt đất là \[h=\frac{4,9}{18}\]m. Bỏ qua khoảng cách hai vật. Khi hệ đang đứng yên ta đốt dây nối hai vật. Hỏi khi vật \[{{m}_{2}}\] chạm đất thì \[{{m}_{1}}\] đã đi được quãng đường bằng bao nhiêu?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook