Chi tiết đề thi

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - KHỐI THPT CHUYÊN SINH - Sinh Học 12 - Hay

ctvloga371
0 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
50
62 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64268] - [Loga.vn]

Trình tự các loài nào trong số trình tự các loài nêu dưới đây được sắp xếp đúng theo trình tự thời gian tiến hóa?

Câu 2 [64267] - [Loga.vn]

Lai ruồi giấm cái thuần chủng mắt tím, thân nâu với ruồi đực.c thuần chủng mắt đỏ, thân đen người ta thu được F1 tất cả đều có mắt đỏ, thân nâu. Cho các con ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau người ta thu được đời F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 860 ruồi mắt đỏ, thân nâu: 428 ruồi mắt tím, thân nâu: 434 ruồi mắt đỏ, thân đen. Điều giải thích nào dưới đây về kết quả của phép lai trên là đúng?

Câu 3 [64266] - [Loga.vn]

Một nhà chọn giống chồn vizon cho các con chồn của mình giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã phát hiện ra một điều là tính trung bình, thì 9% số chồn của mình có lông ráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ông ta chú trọng tới việc chọn giống chồn lông mượt bằng cách không cho các con chồn lông ráp giao phối. Tính trạng lông ráp là do alen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định. Tỷ lệ chồn có lông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ sau theo lý thuyết là bao nhiêu %? Biết rằng tình trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của chồn.

Câu 4 [64265] - [Loga.vn]

Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn được duy trì qua rất nhiều thế hệ. Từ thực tế này chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

Câu 5 [64264] - [Loga.vn]

Bằng chứng tiến hóa nào dưới đây khác với tất cả các bằng chứng tiến hóa còn khác?

Câu 6 [64262] - [Loga.vn]

Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X của người lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường?

Câu 7 [64261] - [Loga.vn]

Sau khi phá rừng trồng lúa bà con nông dân có thể trồng lúa một hai vụ mà không phải bón phân. Tuy nhiên, sau đó nếu không bón phân thì năng suất lúa giảm đáng kể. Giải thích nào dưới đây là đúng ?

Câu 8 [64260] - [Loga.vn]

Một gen lặn có hại có thể bị biến mất hoàn toàn khỏi quần thể

Câu 9 [64258] - [Loga.vn]

Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCcDdEe tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có kiểu hình A-bbC-D-ee là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau.

Câu 10 [64256] - [Loga.vn]

Một cây có kiểu gen AaBb, khi một tế bào của cây này giảm phân thì sẽ tạo ra bao nhiêu loại giao tử? Biết rằng các gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau

Câu 11 [64255] - [Loga.vn]

Mô tả nào dưới đây về các bộ phận của một gen là đúng?

Câu 12 [64252] - [Loga.vn]

Nếu đột biến gen xảy ra ở vùng khởi động của gen thì điều gì dưới đây có thể xảy ra?

Câu 13 [64251] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi là đúng?

Câu 14 [64249] - [Loga.vn]

Nguy cơ lớn nhất làm giảm số lượng các loài trong quần xã do con người gây ra là gì?

Câu 15 [64246] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây mô tả về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã là đúng?

Câu 16 [64245] - [Loga.vn]

Nguyên nhân nào khiến ARN có rất nhiều hình dạng khác nhau?

Câu 17 [64243] - [Loga.vn]

Tháp sinh thái nào thường là tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)?

Câu 18 [64241] - [Loga.vn]

Chỉ thị nào dưới đây cho thấy rõ nhất quần thể đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt chủng?

Câu 19 [64240] - [Loga.vn]

Nếu quần thể ban đầu gồm toàn cá thể có kiểu gen dị hợp tử thì sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội sẽ là

Câu 20 [64238] - [Loga.vn]

Mô tả nào dưới đây về lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất là đúng?

Câu 21 [64237] - [Loga.vn]

Làm thế nào người ta xác định đượcADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào?

Câu 22 [64235] - [Loga.vn]

Cho cây hoa đỏ, quả tròn thụ phấn bằng phấn lấy từ cây có hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 210 cây hoa đỏ, quả tròn: 215 cây hoa đỏ, quả dài: 208 cây hoa trắng, quả tròn: 213 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất?

Câu 23 [64233] - [Loga.vn]

Tần số alen a của quần thể X từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn tăng dần. Nguyên nhân chính có lẽ là do

Câu 24 [64232] - [Loga.vn]

Một cây dị hợp tử về hai cặp alen qui định hai tính trạng được cho tự thụ phấn và đã cho ra đời con có 4 lọcai kiểu hình khác nhau, trong đó tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn về hai gen là 0,04. Kết luận nào dưới đây được rút ra từ kết quả lai trên là đúng nhất?

Câu 25 [64230] - [Loga.vn]

Người ta có thể tạo ra các quả không hạt bằng cách

Câu 26 [64229] - [Loga.vn]

Điều mô tả nào dưới đây là không đúng với học thuyết Lamac?

Câu 27 [64227] - [Loga.vn]

Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử ADN được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của ADN ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A = 36 OC ; B = 78 OC ; C = 55OC ; D = 83 OC; E= 44O Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nucleotit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

Câu 28 [64226] - [Loga.vn]

Để giảm mạnh kích thước quần thể chuột trong thành phố, cách nào trong số các cách sau đây sẽ đem lại hiệu quả cao nhất và kinh tế nhất:

Câu 29 [64224] - [Loga.vn]

Vây cá voi và cánh dơi là

Câu 30 [64223] - [Loga.vn]

Để có được năng suất cá tối đa trên một đơn vị diện tích mặt nước hồ thì điều nào dưới đây là cần làm hơn cả?

Câu 31 [64220] - [Loga.vn]

Phả hệ dưới đây ghi lại sự di truyền của một bệnh rất hiếm gặp ở người do một gen đột biến gây nên. Điều giải thích nào dưới đây là đúng về sự di truyền của bệnh trên phả hệ?

Câu 32 [64210] - [Loga.vn]

Dưới đây là trình tự các axit amin của một đoạn chuỗi polypeptit bình thường và chuỗi polypeptit đột biến:

Chuỗi polypeptit bình thường: Phe – ser- Lys –Leu- Ala- Val

Chuỗi polypeptit đột biến: Phe – ser- Lys – Leu

Loại đột biến nào có thể gây nên chuỗi polypeptid đột biến trên?

Câu 33 [64207] - [Loga.vn]

Bệnh mù màu ở người là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định. Một phụ nữ không bị bệnh mù màu có bố mẹ bình thường nhưng người em trai bị bệnh mù màu, lấy một người chồng bình thường. Cặp vợ chồng này sinh được đứa con trai đầu lòng. Xác suất để đứa con trai này bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

Câu 34 [64206] - [Loga.vn]

Một quần thể có tần số alen A = p và tần số alen a = q sẽ được gọi là cân bằng di truyền khi

Câu 35 [64203] - [Loga.vn]

Lai con bọ cánh cứng cái có cánh màu nâu với con đực.c có cánh màu xám người ta thu được F1 tất cả đều có cánh màu xám. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình như sau:  35 con cái có cánh màu nâu, 38 con cái có cánh màu xám, 78 con đực.c có cánh màu xám. Từ kết quả lai này, kết luận nào được rút ra sau đây là đúng?

 

Câu 36 [64201] - [Loga.vn]

Một gen đột biến có hại có thể trở thành có lợi khi

Câu 37 [64199] - [Loga.vn]

Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có chiều cao cây thuộc loại cao nhất là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp qui định chiều cao của cây.

Câu 38 [64197] - [Loga.vn]

Mặc dù không tiếp xúc với các tác nhân đột biến nhưng đột biến gen vẫn có thể xảy ra là vì

Câu 39 [64196] - [Loga.vn]

Một quần thể có tần số alen pA = 0,3 và qa = 0,7. Khi kích thước quần thể bị giảm chỉ còn 50 cá thể thì xác suất để alen trội A bị biến mất hoàn toàn khỏi quần thể sẽ bằng bao nhiêu?

Câu 40 [64194] - [Loga.vn]

Môi trường là

Câu 41 [64193] - [Loga.vn]

Xét về mặt lí thuyết, quần xã sinh vật như thế nào thì khả năng hình thành loài mới sẽ cao?

Câu 42 [64190] - [Loga.vn]

Loài lúa mỳ hoang dại có gen qui định khả năng kháng bệnh “gỉ sắt” trên lá. Loài lúa mì trồng lại có gen mẫn cảm với bệnh gỉ sắt. Hai loài này có họ hàng gần gũi nên có thể lai được với nhau và cho ra một số ít con lai có khả năng sinh sản. Hãy cho biết làm thế nào người ta có thể tạo ra được giống lúa mỳ trồng có gen kháng bệnh gỉ sắt từ lúa mỳ hoang dại nhưng lại có đầy đủ các đặc điểm của lúa mỳ trồng?

Câu 43 [64187] - [Loga.vn]

Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào dưới đây có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành gen mới?

Câu 44 [64186] - [Loga.vn]

Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của một loài cây xảy ra theo sơ đồ sau: Chất có màu trắng → sắc tố xanh → sắc tố đỏ. Để chất màu trắng chuyển đổi được thành sắc tố xanh cần có enzym do gen A qui định. Alen a không có khả năng tạo ra enzym có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có gen B qui định enzym có chức năng, còn alen b không thể tạo ra được enzym có chức năng. Gen A và B nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu gen aaBB cho ra các cây F1. Sau đó các cây F1 cho tự thụ phấn tạo ra cây F2. Tỉ lệ phân li kiểu hình nào dưới đây sẽ là tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời đời F2 ?

Câu 45 [64185] - [Loga.vn]

Làm thế nào một gen được đã được cắt rời có thể liên kết được với thể truyền là plazmit đã được mở vòng khi người ta trộn chúng lại với nhau để tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp?

Câu 46 [64183] - [Loga.vn]

Làm thế nào để biết được một gen nào đó nằm ở đâu trong tế bào?

Câu 47 [64181] - [Loga.vn]

Quần xã ở rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm là

Câu 48 [64179] - [Loga.vn]

Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trong tế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt là

Câu 49 [64176] - [Loga.vn]

Phân tích thành phần các loại nucleotit trong một mẫu ADN lấy từ một bệnh nhân người ta thấy như sau: A = 22%; G = 20%; T= 28% ; X = 30%. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 50 [64174] - [Loga.vn]

Người ta tạo ra các dòng thuần chủng nhằm

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook