Chi tiết đề thi

đề thi thử lịch sử

ctvloga326
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64112] - [Loga.vn]

Câu 2: Hội nghị Ianta có sự tham dự của nguyên thủ cường quốc nào?

Câu 2 [64111] - [Loga.vn]

Câu 1: Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra trong thời gian nào?

Câu 3 [64136] - [Loga.vn]

Câu 10: Hội nghị Pốtxđam ( Đức) được tổ chức từ ngày nào?

Câu 4 [64135] - [Loga.vn]

Câu 9: Cơ quan nào dưới đây không thuộc tổ chức Liên hợp quốc.

Câu 5 [64132] - [Loga.vn]

Câu 8: Hội Nghị Ianta (/1945) được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào?

Câu 6 [64131] - [Loga.vn]

Câu 7: “ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới” là mục đích hoạt động của tổ chức nào?

Câu 7 [64129] - [Loga.vn]

Câu 6: Liên Hợp Quốc hoạt động theo những nguyên tắc nào sau đây?

Câu 8 [64127] - [Loga.vn]

Câu 5: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên?

Câu 9 [64125] - [Loga.vn]

Câu 4: Hội nghị Quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham gia đại biểu của bao nhiêu nước?

Câu 10 [64115] - [Loga.vn]

Câu 3: Hội nghị Ianta đã đưa ra những quyết định quan trọng nào?

Câu 11 [64322] - [Loga.vn]

Câu 20. Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ 2 là gì?

Câu 12 [64320] - [Loga.vn]

Câu 19. Đến năm 2006, Liên họp quốc có bao nhiêu thành viên?

Câu 13 [64319] - [Loga.vn]

Câu 18. Cơ quan nào giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Tổ chức Liên hợp quốc.?

Câu 14 [64316] - [Loga.vn]

Câu 17. Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì?

Câu 15 [64314] - [Loga.vn]

Câu 16. Sự kiện nào dưới đây góp phần hình thành khuôn khổ trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ 2?

Câu 16 [64312] - [Loga.vn]

Câu 15. Nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập vòa tháng 9/1945 là vì lí do nào sau đây?

Câu 17 [64310] - [Loga.vn]

Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?

Câu 18 [64308] - [Loga.vn]

Câu 13. Nội dung nào dưới đây đã phản ánh đúng quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?

Câu 19 [64305] - [Loga.vn]

Câu 12. Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít ở nước Đức?

Câu 20 [64302] - [Loga.vn]

Câu 11: Tính đến tháng 9/1977 tổ chức Liên hợp quốc có bao nhiêu thành viên?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook