Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Sử sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum năm 2019

ctvloga339
0 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
10 xu
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [64221] - [Loga.vn]

Trong những năm 20 của thế kỷ XX ở Việt Nam, phong trào yêu nước của giai cấp nào dưới đây ngày càng bị phân hóa mạnh, có bộ phận đi sâu vào khuynh hướng tư sản, có bộ phận chuyển dần sang khuynh hướng vô sản?

Câu 2 [64219] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây là đúng về phong trào dân chủ (1936 - 1939) ở Việt Nam?

Câu 3 [64218] - [Loga.vn]

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đều là những chiến dịch mang tính chất

Câu 4 [64216] - [Loga.vn]

Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng bạo lực, nét độc đáo của cuộc cách mạng này là

Câu 5 [64215] - [Loga.vn]

Giữa chiến lược “chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có sự giống nhau về

Câu 6 [64214] - [Loga.vn]

Điều gì dưới đây phù hợp với quan điểm và nội dung đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam?

Câu 7 [64213] - [Loga.vn]

Một trong những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể rút ra từ thất bại của Liên Xô trong công cuộc cải tổ 1985 - 1991 là

Câu 8 [64212] - [Loga.vn]

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 là

Câu 9 [64211] - [Loga.vn]

Sự Chấm dứt chiến tranh lạnh đã tác động như thế nào đến tình hình Đông Nam Á?

Câu 10 [64209] - [Loga.vn]

Hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp 1945 - 1954 là

Câu 11 [64208] - [Loga.vn]

Hội nghị Trung ương Đảng (11 - 1939) và Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5 - 1941) đều chủ trương

Câu 12 [64205] - [Loga.vn]

Chủ trương sách lược của Đảng cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Trung ương tháng 7 - 1936 có điểm khác biệt cơ bản như thế nào so với Luận cương chính trị 10 - 1930?

Câu 13 [64202] - [Loga.vn]

Nhận định nào là đúng với phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1926 - 1929?

Câu 14 [64200] - [Loga.vn]

Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hệ thống Vécxai - Washington với trật tự hai cực Ianta?

Câu 15 [64191] - [Loga.vn]

Hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có điểm giống nhau về

Câu 16 [64177] - [Loga.vn]

Điều gì không phải là nguyên nhân chung làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975?

Câu 17 [64172] - [Loga.vn]

từ năm 1920, ở Việt Nam xuất hiện một khuynh hướng cứu nước mới đó là khuynh hướng

Câu 18 [64158] - [Loga.vn]

Hiệp định sơ bộ được ký kết giữa Việt Nam dân chủ cộng hòa và Pháp (6 - 3 - 1946) không có nội dung nào dưới đây?

Câu 19 [64155] - [Loga.vn]

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (2 - 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quyết định gì để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Câu 20 [64152] - [Loga.vn]

Chính sách đối ngoại “định hướng Đại Tây Dương” của Nga là

Câu 21 [64151] - [Loga.vn]

Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Câu 22 [64150] - [Loga.vn]

Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi” bởi vì

Câu 23 [64148] - [Loga.vn]

Sau thắng lợi nào của ta Mỹ phải rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam?

Câu 24 [64146] - [Loga.vn]

Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?

Câu 25 [64140] - [Loga.vn]

Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc từ khi

Câu 26 [64139] - [Loga.vn]

Theo phương án Maobáttơn (1947), Ấn Độ bị chia thành hai quốc gia tự trị dựa trên cơ sở

Câu 27 [64059] - [Loga.vn]

Sự phân hóa tích cực của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự ra đời của các tổ chức nào trong năm 1929?

Câu 28 [64058] - [Loga.vn]

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ Chính Trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch

Câu 29 [64057] - [Loga.vn]

: Hình thức đấu tranh của phong trào cách mạng (1930 - 1931) ở Việt Nam có điểm mới đó là

Câu 30 [64056] - [Loga.vn]

Từ những năm 90 thế kỷ XX đến nay, tổ chức ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực

Câu 31 [64055] - [Loga.vn]

Thời kì 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương gì?

Câu 32 [64054] - [Loga.vn]

Trung và tiểu địa chủ Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là lực lượng

Câu 33 [64053] - [Loga.vn]

Cơ quan nào của Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng nhất trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

Câu 34 [64052] - [Loga.vn]

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương và Yên Thế đều diễn ra dưới hình thức

Câu 35 [64051] - [Loga.vn]

Trong các quyết định của hội nghị Ianta, quyết định nào đưa đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 36 [64050] - [Loga.vn]

: Đảng Cộng sản Đông Dương phát động cao trào kháng Nhật cứu nước trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Câu 37 [64049] - [Loga.vn]

Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất là

Câu 38 [64048] - [Loga.vn]

Tính chất của cuộc cách mạng Tháng hai năm 1917 ở Nga là

Câu 39 [64047] - [Loga.vn]

Trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 40 [64046] - [Loga.vn]

Trong Đông Xuân (1953 - 1954), Pháp phải tăng cường lực lượng cho Plâyku sau khi quân đội Việt Nam dân chủ cộng hòa giải phóng nơi nào dưới đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook