Chi tiết đề thi

Đề thi thử thpt quốc gia môn lý

RiBDen
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
46
58 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47781] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng \[\lambda \]. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 2 [23708] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 3 [35904] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số góc dao động của con lắc là

Câu 4 [35552] - [Loga.vn]

Hai vật cùng khối lượng gắn vào hai lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau. Hai dao động có biên độ lần lượt là A1, A2 và A1 = 2A2. Biết rằng khi dao động 1 có động năng 0,56J thì dao động 2 có thế năng 0,08J. Khi dao động 1 có động năng 0,08J thì dao động 2 có thế năng là

Câu 5 [36062] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với phương  trình $x=4\cos (\omega t+\varphi )$ cm. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua vị trí $x=2\sqrt{2}$ cm và đang chuyển động theo chiều dương. Giá trị của $\varphi $ là:

Câu 6 [38336] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn. Một học sinh đo được chiều dài con lắc là (148 ± 1) cm và chu kì dao động nhỏ của nó là (2,45 ± 0,01) s. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }9,87\] và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

Câu 7 [42298] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = 5μC được coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng trường. Khi con lắc có vận tốc bằng 0, tác dụng điện trường đều mà véc tơ cường độ điện trường có độ lớn \[{{10}^{4~}}V/m\] và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy \[g\text{ }=\text{ }10m/{{s}^{2}}.\] Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào?

Câu 8 [40429] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ a và tần số f. Tại thời điểm t vật có vận tốc \[\pi f\text{a}\sqrt{2}\] và đang tăng. Tại thời điểm \[{t}'=t+\frac{7}{24f}\] vật có vận tốc bằng

Câu 9 [36294] - [Loga.vn]

Tìm phát biểu sai.

Câu 10 [38444] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong một môi trường sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp, cùng pha tới là (với \[k\in \mathbb{Z}\])

Câu 11 [40794] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình \[u=5\cos 4\pi t\,cm\]. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 1m có độ lệch pha là \[\frac{\pi }{3}\]. Tốc độ truyền của sóng đó là:

Câu 12 [34524] - [Loga.vn]

Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M lúc đầu là 50dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 30% thì mức cường độ âm tại M bằng

Câu 13 [38953] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp AB cách nhau 68 mm, dao động điều hòa cùng tần số cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 5mm. Điểm C là trung điểm của AB. Trên đường tròn tâm C bán kính 20mm nằm trên mặt nước có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại:

Câu 14 [42448] - [Loga.vn]

Nguồn điểm O phát sóng đẳng hướng ra không gian. Ba điểm O, A và B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với O, AB = 70 m). Điểm M là một điểm thuộc AB cách O một khoảng 60 m có cường độ âm 1,5 m/$s^2$. Năng lượng của sóng âm giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm O đi qua A và B, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và môi trường không hấp thụ âm.

Câu 15 [35988] - [Loga.vn]

Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N vào thời điểm t = 2,25 s là:

Câu 16 [3853] - [Loga.vn]

Chu kì của dao động điện từ do mạch dao động (L, C) lí tưởng được xác định bằng công thức

Câu 17 [44860] - [Loga.vn]

Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều tần số góc ω thì tổng trở của mạch là

Câu 18 [16254] - [Loga.vn]

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

Câu 19 [38885] - [Loga.vn]

Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây số lần điện áp tức thời bằng không là

Câu 20 [39080] - [Loga.vn]

Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B, giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là 400 V và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 300(V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 9$0^0$. Điện áp hiệu dụng trên R là:

Câu 21 [35315] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm: AM chứa biến trở R, đoạn mạch MN chứa r, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên. Ban đầu thay đổi tụ điện sao cho \[{{U}_{AP}}\] không phụ thuộc vào biến trở R. Giữ nguyên giá trị điện dung đó và thay đổi biến trở. Khi \[{{u}_{AP}}\] lệch pha cực đại so với \[{{u}_{AB}}\] thì \[{{U}_{PB}}=\text{ }{{U}_{1}}.\] Khi \[\left( {{U}_{AN}}.{{U}_{NP}} \right)\] cực đại thì \[{{U}_{AM}}=\text{ }{{U}_{2}}.\] Biết rằng \[{{U}_{1}}=2.(\sqrt{6}-\sqrt{3}){{U}_{2}}\]. Độ lệch pha cực đại giữa \[{{u}_{Ap}}\] và \[{{u}_{AB}}\] gần nhất với giá trị nào?

Câu 22 [46005] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 23 [32243] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

Câu 24 [35609] - [Loga.vn]

Lực nào sau đây không phải lực từ?

Câu 25 [46719] - [Loga.vn]

Một sóng điện từ có tần số 25 MHz thì có chu kì là

Câu 26 [41091] - [Loga.vn]

Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Khi L = $L_0$ hoặc L = 3$L_0$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC.Khi L = 2$L_0$ hoặc L = 6$L_0$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng $U_L$. Tỉ số \[\frac{{{U}_{L}}}{{{U}_{C}}}\]  bằng:

Câu 27 [47812] - [Loga.vn]

Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là

Câu 28 [47663] - [Loga.vn]

Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhở sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này này thuộc dải

Câu 29 [29588] - [Loga.vn]

Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia $\text{ }\!\!\gamma\!\!\text{ }$. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:

Câu 30 [47180] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng:

Câu 31 [35954] - [Loga.vn]

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết:

Câu 32 [41859] - [Loga.vn]

Hiện tượng chùm sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu 33 [33879] - [Loga.vn]

Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng có bước sóng λ. Trên màn quan sát, tại điểm M có vân sáng. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe ra xa một đoạn nhỏ nhất là 0,4 m thì M chuyển thành vân tối. Dịch thêm một đoạn nhỏ nhất 1,6 m thì M lại là vân tối. Khoảng cách hai khe đến màn ảnh khi chưa dịch chuyển bằng

Câu 34 [35391] - [Loga.vn]

Trong các bức xạ sau bức xạ nào không thể gây ra hiện tượng quang điện trên bề mặt kim loại thông thường

Câu 35 [47238] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm ánh sáng trắng, song song qua lăng kính thì chùm tia ló là chùm phân kì gồm nhiều chùm sáng song song có màu sắc khác nhau. Hiện tượng này gọi là

Câu 36 [44767] - [Loga.vn]

Trong các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, v.v. có lắp máy sấy tay cảm ứng trong nhà vệ sinh. Khi người sử dụng đưa tay vào vùng cảm ứng, thiết bị sẽ tự động sấy để làm khô tay và ngắt khi người sử dụng đưa tay ra. Máy sấy tay này hoạt động dựa trên

Câu 37 [44946] - [Loga.vn]

Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng cơ trong đất. sóng ngang (S) và sóng dọc (P). Biết rằng tốc độ của sóng (S) là 34,5 km/s và của sóng (P) là 8 km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng (S) và sóng (P) cho thấy rằng sóng (S) đến sớm hơn sóng (P) là 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi là

Câu 38 [45702] - [Loga.vn]

Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là

Câu 39 [46387] - [Loga.vn]

Một ống Cu-lít-giơ phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m, để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

Câu 40 [34489] - [Loga.vn]

Khi nguyên tử ở trạng thái dừng có mức năng lượng \[\left( {{E}_{n}} \right)\] sang trạng thái dừng có mức năng lượng \[\left( {{E}_{m}} \right)\] thì

Câu 41 [46002] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Hidro, xét các mức năng lượng từ K đến P, có bao nhiêu khả năng kích thích electron tăng bán kính quỹ đạo lên 4 lần

Câu 42 [46365] - [Loga.vn]

Trong một phản ứng phân hạch, gọi tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là $m_t$ và tổng khối lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là $m_s$. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 43 [45959] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{6}^{12}C+\gamma \to 3{}_{2}^{4}He\]. Biết khối lượng của \[{}_{6}^{12}C\] và \[{}_{2}^{4}He\] lần lượt là 11,9970 u và 4,0015 u; lấy lu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 44 [46955] - [Loga.vn]

Biết hạt nhân A phóng xạ $\alpha $ có chu kì bán rã là 2 h. Ban đầu có một mẫu A nguyên chất, chia thành hai phần (I) và (II). Từ thời điểm ban đầu (t = 0) đến thời điểm t1 = 1 h thu được ở phần (I) 3 lít khí He (đktc). Từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 = 2 h thu được ở phần (II) 0,5 lít khí He (đktc). Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng ban đầu của phần (I) và (II). Tỉ số $\frac{{{m}_{1}}}{{{m}_{2}}}$ là

Câu 45 [45294] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo năng lượng của các trạng thái dùng trong nguyên tử hidro có biểu thức En = -13,6/n2(eV) ( với n = 1,2,3….) . Chiếu vào khối khí hidro một chùm sáng gồm các photon có năng lượng: 8,36eV, 10,2eV và 12,75eV, photon không bị khối khí hấp thụ có năng lượng

Câu 46 [46345] - [Loga.vn]

 Một bạn học sinh nặng 50kg. Năng lượng nghỉ của bạn học sinh đó bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook